#0680: Kalmar-Biografen

Kalmar-Bingraien.
Familjeprogram:

De Wänlidee-lrämdla 31 Miehaehsbelrgem

-a-

Lilla Fritz och tjänstefolket.

 

Isberg på illanieu.
Sn sparfansk moder.

Amerikansk sport.

Kasta C; apapm :på gatan!

 

Efter kl. 7,15 0.111. (endast för vuxnn):

Maria Stuart

 

1: 1 I" ma, mar-.mmm mamm- nokwekurx.

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1913
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain