#0679: Kalmar-Biografen

Kalmar-Biografen;

Familjeprogram
[Åh-(lagen den 18 kL 5,15 ooh 6,15 42.111. sann!
Söndagen 11011 l9 kl. 4 oall 6,15 0.111,2

I solnedgången.
åfans och grefa.

 

 

 

Krigs-fången

Kejsar Napoleon på SH: Helena.

 

 

Ur djurens barnkammare.

(Ny serie.)

 

m.-

En vindstöt.

Lustspel från Vltagvaf.

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1913
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain