#0657: Kalmar-Biografen

Kalmar-Blografn.
Måndag-Onsdag.
Kinemagtogmafisk 

BI. a. Fotboll Tyskland VFrankrike.

Klockfabrikation.

lrlslrukiiv sarie.

 

 

-t-

 

 

i .Lärare och läzjunge.

Spännande drama.

 

 

Vinterslämning i Nurrskanslamlen.

Norrland just nu.
Nänföramle naturmålninqar.

 

 

 

 

 

w

 

August  världens  fåawboy

Lustspel.

 

 

Barn äga tllhrälle.

lonmm- lm. mn mmulzmaelwmgslmuyckm

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1913
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain