#0656: Kalmar-Biografen

Kalmar-
iogra fen

För-errarllrrrrrgm- mrgngmr kl. m5, 8,". or-lr 9,15 alm.
sim. rwlr nelrrrl. illmvrl kl. 6,15 e. .

 

PROGRAM

Irflu 01111 m-ll Målllllrglm lllm 29 April 1912.

ALPERNA.

Slarslagen nalurblld.

En dollarprillsessas lylllle.

Orlglnal-Illnu-luslspel I en akl.

HUFVUmlOLLEIlNA irmrlmlvns nl:

Mi; Elliol (Fr-men leT Modem: Therner,

llrol, lmmms fmler (Hr LAURENCl-L) Truman-Timmer.
Mim Knllmmr anl BRAHMS) Resideu-r-Tlrerrlrr.

(merge, lmrmes :mr (Hr NORROTNY) Nmrrr Srhmrsplllmus.

  

n U u n n I n I I I
n Halls Majestät I
n f Barnet.

r.
n Kill-ll-lmll-:lllur fram, allt :rf lllllllnlll-lrulll n
Glrlllnont, "lll-is.

Prakllulll koloreradl. n
Del rn rolllnn al d Ylmfr allllör vanliga shägvl. En ung

kvinl s l l-k ucll en lulrd 1. ud ladch ellvisllelnllvi bustilmlrm

lle-ln llmns llntler skall Ållskll eller ej. Såsom vallllg flllllillslonc

lrlrml de -rr mmm går inr-kmr lrfm lrmrrmrl urlr gillar sig

l l d

 

   

 
 

 
 
   
  

men de", rr msell ledsagare. Lyrlrrm m lrrllslårr
m l r

s
mg, rln llrrms Irlllerrskap l rv l ll m Mmmmlew
mlmrkcr ml en lilcn llsl lör all r r rrlr der l -rllrlmlmlu lmlerrr.
Oclr del lyrkrrs, lack mn- Mrms Mmm, lmrrwl.

 

Lille Fritz som Jiu Jitsu-man.

ul om lmr Frilr, skolkam- lrärr slmlrm och i rlllllel lör Iäxmrm lärde sig Jm-

Juul-Summer.
Lllle Fill: llr llllld rolig.

0BS.! Barn äga tillträde. OBSl

055.1 Fr. o. m. I Alu: lndrllgurl G,låvlåirestlllllr. fl llvlmlagllr. 0158.!

Nytt program Torsdagen llen 2 Maj lill?4

tis-.4
Kalmar lulz. TlrlrrY Emomclermr A.-B;r Tryckeri

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1912
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain