#0655: Kalmar-Biografen

Kalmar-
Biografen

Förustllllnlngmr ulngllgnm lll. 7,lf,, 5,", och M5 e.m.
sön- wl- mlgn. lim-van kl. 6,15 0.:".

 

 

PROGRAM

lrfm ooh :ul-ll Torsdagen dan 2 Mai lill-2.

VEEKANS NYHETER.

llluslrerade dlgshändelser från skilda
delar al världen.

 

ååääääl - ilaafåååå

 

Nytt, prakttullt Heltimmas-
Skådespell

UPPVAKNAD
FRÅN DÖDEN

DEN HEMLIGHETSFULLA
" ". GLASKISTAN  .i

En Indisk Ballad l 3 akter och 22 afdelnlngar.

Beskrllnlng öfver Innehållel
 säljes l Blllellkonlorel 

 

äåäåz:  -  äåtåiåå

 

Endast för vuxna!

Nya pmm-am slå-lange.. .len u nu; mm

f
Kalmar 1912. Tidn. Barometerns A.-B:s Tryckeri

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1912
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain