#0643: Kalmar-Biografen

Kalmar-
Biagrafen

Förnamn-ingar .mgugen 111. 0,15, 7,15, 8,15 0.-,11 9,15 Mn.
sön- .mh :mg-mum- jrmwäl u. 4 11.1...

PROGRAM

från och med Mfuulngtm den 11") Jml. 1912.

Ädeit då

Ett kinematografiskt skådespel om en
aviatikers själfuppoffring.

PERSONERNA:
Arthur Vidm-L, Aviatikur. Hr Paul 110,11 mort.

 

man, m 011-111121 1111101.
111111011, 111- 111.111- z11uw1bm-g,

 

[1y113a,1mus - m " u Fru [41111111 Kmnbeck.
Ilr Wilh. Bowen

Ya :ll-er mi mmm rang.
N11, montww Imtförestltllnmgsbild,

 
 

11F11E11N1N11A11..
111 uygpm
1111-1111,.ng 1111 du" rummemm 11uja11ygmgu...
Im komm-mmm.

- 111911., www-10m- m mmm-m
- aymm.
sigm,

 
   

   

0138.!
I-SEIO

1- xmg 15151th [år min nkull.

1 Ownmmmm. mm.
11" mm för 1191111; flygare.
Lugn min vn . Vuxen, 1111111 1111111111 1 morgon.

1
12. m, uukm-e!

   

. 0- mn mm gsm men 101m 11mm.
11. 11111311. 1101 M ras- y 11 1

  

Ni lm fm mm;

111. Lydm, MM mmm 115111111 förmå.- lmmm. 111.-
110155101.
w. Lynn hemgm- sig fas,- vidm.
20. 191.111m11g1m v.
21. MM Anm-1 011111121- 111511 Vidal-w HW.
2-2. mm 1105 INN-mm.
111Å en 11111,-, m1 mindre, 1.1 .111.111 mm 1.1
va 01" mfl 1,000 kr.
1:111 1111111111 "ppm-Mu.
lm, Ubehwngc vmn
v111 Ni, 01m- 11111 Ni 1
ij, m1 mel-igen "1
110111, 111 1 w jag upp palm".
nhuw 1111. m Mmm.
sn fm. 110.1 :mum- mm. för en föl-81.11.1111; ung

 

 

 

 

 

   

mm.

1 11mm humör.

mm ingar mmm-1 på pmm,

11111A N. 11.11-, mg ut Lydm, xml Ni hum (m
11111

:14. syswr (mh mmm.

3:1. nu m1- 11-110 1111111 011m 1111- hm mmm.

nu. 11mm 1111116111- man sym". skrifvm- "11-11 mm-

i bgnm.

:11. vida-cs 011118 1111115, mmm, uppmador image"
m1 1111101111151-11.

mm 111111- med Pmnu.

Knnknmmnygningsdngon 111- inne

1111111111. och mm konkurrera om
pmm.

11. mmm 1,11 melmmwNgum-1111111411 vzam,

12. Elm v 11 11111 med 1111111111.

1:a. Lie. min 111-0an vimm. "mm .-

44. Min 111111-1111 Ämu .nam ga [mmm-1111161111.

. 1 110110" går framför sim.th hmm-"1.

11:. 1111511 111-01 vm- .1111-1101.

17. Min hmmm mm

18, 1 så 11111, 11111., 1111111 han vimm am. 01,11 pw

min" 01-11 jag vin-m Q f g
19. Mig!
50. Dm hagm bonningm.

 

Visas endast nägra dagar i Kalmar.
ueumex 1 meSep wågu 1sepue sesm

 

    

nygnmgx-

088.!
TSEIO

 

    

Nävmim: beskrifning i sin-skildHillman-amd bilaga.

 

Endast för vuxna!

Nytt program Torsdagen den lä Jmnun-i 1912.

kumm- 11112 Tidn. 131-1011101111-111 A.-B.T1-yL-1; 1Å

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1912
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain