#0636: Kalmar-Biografen

Mhalnnzmr-
Biografen

Föreställningar dagligen kl. 6,15, 7,15, 8,15 uch 9,15 om.
sön- och Helg-lagm- jäuwal kl. 4 em..

PROGRAM

min xml: med Torsdagen den 1 Fubr. 1912.

 

 

 

 

  

Från det hundraåriga krigets dagar.
HeImreställningsskådespel i två. akter
at Creisel och Andréani.
Kinematografi i färger af Pathé Fréres.
HUWUDPERSONERNA:

mmm-a 111 . . . . . . mmm-m.
meaning Filippa. 4 . . nun-ämm.

 

(hxvc I Hr Durivwl.
[lr Codonu.

SI nLlign mth mdu limsY [ÖJ-niimshl, teatrar.

  

011m dm. mmm, mm, gummanhemma-Wlth-
mdm., uni m- mv nfm- mv mg hem-g,-
mmh konung md . Ål 1 sm" NL sin IW
m bm-gm-"u i ämm

g mmm. ur Engw
nn (ink de föruiirnA

  

   

   

1 "man Liu sigwmwuabumru mn
mp mn mm4 nu: m- denna bmw-ing nu] (mm munne-
v-mg, .wm hm 1 m verklig: halpmmwimmw (mm-ge: (mh
m-lminmrnul sim fmnmum.

 

Win-sm :thelningem

mn 01 pmm mm :ir min" lo mammu- mnesluwu m1
ung-ASIH. ; Aumn mer man lm tunn-mmm, men
mnmgn mmmmm nyn Hmmm sk; 0.-, mmm al försvann-M
på mmm". "th,ng mm! van ur omm mg, hmmm mun
um. name, m www-masa "mmm malm-.m du mm mr-
x-aduu. summan-nn :mom Om I. 1, men sm "mL-m! mL
um. hmmm nöden. mmm-lm Jyulm mn man nu m1 ml
franske kon-"w" mm lw
gen kammar i spam -

 

 

 

mn um 111 1. mm [mm www-1..
n "mm för .Lu .mmm mm.
Mm fr-mm mm" li-lw m, fm x mmm "edet-mg vid vinn-mm
ln u; - Och nu m s -k m u Q ufgw.
mm (1 In, som ramm- pn mums E
gmml, drottning mmmv komm" mm- ml
hur m1...- nn m lysande nmmgmlu lm"
lugn-m.
mmm-.m i mms mmm nu mamg om mpimmionw.

 
 

E

 

    

nu, mm sin
- (m1. man
m- i Ngum

  
 

Amlm anlelningun.
Emma ar cmasbmms arv
i Iwgm- -g m] mama mg.- mfmlm komm-g mm-
Sig v" unde kelpimlzditmsviHImI-v (juvvrnhmn ufvisas
mmm-uu, mm. mm "summ- lwmmgm. sin öfvm-Immmvm
in i staden med lrml, ML om inka in
manga-1, kfaarm- han nu m M
mm mp Om mm" Om. smak-M "y )
sig i um law. sm bin-gm Mm u sig hmm-modig; m
:mm gig och mmm m Lin mmm-n, hmmm" w Order
mn dum nframmdu. 1 -- maagonblmm,1yclm mmm-m de"
mm. drottning mmm mm ams m.

 

ggnmg hm, m guver-

  
    
  
 

 

m. min springa öm.-
mlu [mmm slwln

  

 

EH skådespel xLI Htm- dwmmliuk effekt. f Krigsswlwnlll
iiro utomordentligt imponerande.

Denna blld iir Iflllåtun att vinna emhmt lör vnxnn.

Historisk konsrfilm. Storslagzt krigsskåöespcl.
Belägringen
af Calais 1347

 

 

EB

EEEEIEEIEUEÄEI
TP!

 

 
   

Säsong-mus roligaste skrnttpina.

hhv-vv-v

Wungmphs mmm-1 hmmm mf den lmmlmmbn-
km. mom (10 mm verkligt hmm-mmm Raw-Mmm".

Hawa EE

m äiäläiääfJ

 

 

 

 

 

 

 

 

IEI
IEI

 

ol:s.: neml pmm-um vmls emhm 4 ungar.

Endast för vuxna!

Nytt prugrmn Mämlugtm Ilon 5 Fahr. 1912.

mmm 1912. Tum, Barometerns A.-B. Tryckeri

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1912
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain