#0629: Kalmar-Biografen

Kalmar-Biografen

Föreställningar dagligen ltl. 6.1.5, 7,15, 8.15 och 9,15 e.m.
Söndagar jiimvlil kl. 4 min.

Program

från och med Målningen den 25 Nnvcmlmr [9121

Pathé-Journalen.

Senaste dagars världshäntlelser i ord och billler.

"Utd Niösens stränder.

Hill-llga natnrsnenerier.

Exprnssnylmt! ltildnr tillr Ilngnn!

llrigel på Balkanhaltiin.

Högst intressanta bildar. tagna af Pathé Fram: utsända fntoqrater.

Knnsl och kärlek

. eller Den vackra modellen.

Griplllllle kärlekäirntlwll från naturlifvet uni! lmhiimens värld.

  

Dp: .n- namn-ul Om :vn-mv f
W m. Om kan-ln., w...
fm . m. x .nl
"mn-mur. myt-lim"

Ett skådespel af hög rang.
llxprvss! Dirt-lity lill ltnlnnlr-liiogrnll-n!

Den stora Standard Oil-

 

 

 

. .n
Wi "mn-nn..- rm- M i en .Hang

å

   

 

branden i New Jersey.
90,000 fat gasolja i ågor.

Briljant fumgrafmn, munnen-ande bildserie.

 
   

dlnrn på: öffnlngy

1
ä En bland de mest storslagna varkligllotsliildnr, som visats.

WWWWWWW

c.Cebman som kyrassiår.

Åter att halshrytancle skämtnummer at (lan "ndlnllige" Lehman.

    

 

I" Äfven barn äga tillträde. "-

Nytt program Ym-.waugun nu" ns Nuwmnm- 1912.

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1912
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain