#0627: Kalmar-Biografen

Kalmar- lugrafen

Föreställningar dagligen kl. 6.15, 7,15, 8.15 null 9,15 mn.

 

Program

lll-lll! (mh ull-ll målningen den 283101ltolwr 1912:

Pathés Veekoblad.

Nzo 186.

Lefvnnde illustrationer till allt hvad snm händer ncli skar på jordklolel,
snm kan vara af intar-nationis intresse.

Ulkummar hvarje måndag, -

.Cilla fulfan.

En uheskrilligl näpen llild ur barnavärillenY

 

 

 

Aktuellt! Intressant!

Golllandsånuaren "Vinelas"

sjösättning vid Bergsund.
Hiinsl intressant och vallyckad bild. --

 

  

 . Milionären ,
och lokumollvloraren
eller En kamp om en dollarprinsessa.

Spälulanllu kärleksllislol"

  

INV-victor Br
mmlll-il fiir att l

 

fin-ll :lr l-.l mmm llfm, mm ilj sn mm mum- ...nl

l unika-Jb U l ull-liv".qu lill" (min. min".
mmm nu. lf I nwa lll-l. minimala Alm, lill vi" mmm lm ll
"ml lll-mm milf-"liga lmwsglvnlml iallfm ml
rim. (-wmnllqiw mmymlmm lill I ll-i. livn- iwll 11 Um
1 mer en om Gnu- nl-mw .ln-n mL rm WW p.. ...w mmm

LW- .s in
- w -l

  

 
  
    
 

   

 

mm "Minimum
vill l sl mv him Mmm-m Wim JM, lill mun lm Nummin-
run, lill mmm, "om lim MW lulmwlmiM l P .l inr
una-l. nlbjmlm m" xe. www- nl. .mflm- r
WH rm- ml in. gmmw hmmm, lmm mm i slin-
I - lm.. Mm. nu.an W
I"P W. 1 malm-li :lll kyl-Hmmm,
gmail-u m mm- wll lin-lum- mamman

 

 

ll-n lm

  
 
 

  

  

mm lm .mliw NVm.,

Y Åt, i)le

will :ll Mi

 

.vvaWWWWUWWWWO

Visby ruiner.

Enaslåmlde illhussania Ililllllr från den gamla IYIiIlIlBSrika sialiell.
Bilderna äru fniunraferaile af Palhé Fréres. Paris. och visas öfver Iiela världen.

HBuiiare för sin kärleks skull.

EN sprillamle nlallt lusfspel med NI AX L l N D E H i hufvutlrnllall.

 

-n- Äfven för barn. .Il-.-

 

Fyll lll-"gm" l-Mmgl-n .ml 31 omm-1- 1912.

Klum" lm m Kul-"w .mil Mmmm.

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1912
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain