#0615: Kalmar-Biografen

Kalmar-Biografen

lrlijl-eställllillznr (laglig-en klA 6,15, 7,15, 8.15 nell 9,15 mn.

Program

fl-lm en. mm lem-new" .len en Aug-mn lena;
Kontineuteus största. succés-nummer!

Helföreställningsskådespelet

LandslagsfliekanN

eller

Zigenarhled.

Inl Glnl.

 
 
 

Slrlvlrlsllvl l Cl nlcrol- :lf

Med

.-
Fröken

"Nurliens l Asta

Eleenera Nielsen

v I i hufvlldrellell.
.- I .-

 

 

nurvmlpel-weran l lll-saken rev piano.

"ämm-elen  llorpllm-l m- elleml Jemen Mmm
lim-m. lim-lf Hr Huge Funk Pnrpmwl m- fnrlmhewl- ar www
Bal-www" Lennie nu Mill-y new- Lullpem-l m om belvgrllglm el

.. Hr llllllil Alb
ÄSIIYA NllrlllSlll V

len mmm-e llllflyllrllll.

  
  

Fal-m eler l. 1 een "ler-m.

slwgpm lm målm- nrr men r fm mmm, slgulll-.l Lun-ll
sewe.. zlgelmllllue nu "enligt 1 lmme me men men
heller 1 -

    
 

Anrlrn nlrten.

srzllllml Nye fmvllellllllllm. lll-lll
lem. nell-www" Luwlm

l lm
muner, sig
llemlee lllerl en ey
:ll-W men . mmm enn-wler 11
lekY lm, lllllmllllllllmll. .ll-ll r re e-
l-r lmlaewgelle llllllnl lzlgmlllfblllll, med hmmm-lm mel.

eller zlwwlllml lm Åsele Nlnban Urm-v
glllm nn, lll: nl-l-l- mmmlfylelgll ll-ilmlrel- Hell
I ll m elr l
.llllxlalllnll

 
 

  

   

E
K
u:

 

lur um
:l llly

   

ll
lll-malm.

H lefw- emlM-r den Ven-klaga komm ...mm 1 el.. mn lell. lll, w ls
malm lzlgemelllll, ell lmllel. em- lmgmlllgf lllml och lll-lll, mer
mn flm .well l- mer llv ml w lem-m en ell-lem (mh sammen;
-lmlll s emlwl lll-ll .men le :ruller Well; nlmvlwlm.
mm gllpllmll- lem-we, lm vm-n [mall-nens gemen Ullllbellllm-lmfl
ASTA NlanllN

-
Skådespelel har visats
i Sloekholm å 4
Biografer för alllid
utsålda hus.
-

Asta Nielsen som Luscha. i ingenal-blodl.

    
  
 

 

  

  
 

 

 

  

 
 

zigmwllle-l rlvml l-mmmnll- 
l blom mmm q (Helmer-:kl l
null ull-el lm, lm munen ler

ll ll p W... llllllml gm

 

anldl ntlll
i :lolllltx liillll

  

dgr-ell lm, gle m l-yclrlllwa nu spel,

 

  

 

 

   

 

llail- en lm" lmllslw mer m lem-1 l eklllnl .w Ål (muner gelV
nu kram., lrnlmulp. ml "mn . rm lmuln nll llmm- rm,
som mer, ömmar, hem, lm fm.. ken-lek vem nu llfgmnes lmr
, l u lllI i ln lek W . l sem "lll llvml llmllslmgr W En,
lll. .mel mllÅ m. "Mmm lll.Y enl mr fler srillll lmlglm- ne
pe hel.- uelw rsmgllmllln rwllz1 l l lljllmlre lll-mmnmlv mmm . .1
4 lmwlen :ne l" en hlumll
m malm lmgs lmlfl,
.u l, Nea-ego", mer-m fl,
enl llrmwlllsnl, ml (ml. dee
llmlj. lem-len - lek, lllll mel. .ml
.w llrvgr l zlgenmlllefll
l fl cka "7" blod" m b" allr,

 

e.
hvad l samma vag gm lg hemmas,

 

lm fnlln I [digt memor-stycke :lf spännande dllalllatisk teknik,
lmu-i den lirlnnstllrlnrlrr konstnär-innan Ill-ar en ven-klig

.- TRIUMF. .-

 

- Barn äga ei tilllrärle. .-

program Månrlllrgen Illln 2 September 1912.

 

Knulle lm m., mmm .r-ll, nelrllålll,

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1912
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain