#0613: Kalmar-Biografen

Kalmar-Biografen

härjar sina föreställningar liir säsongen Torsdagen rlen 15 Angusii
kl. 7,15 e.rn.

Del vi nn hälsar linlnrnrpnlrhlr n viillrmnnwn lill ämnen-
" en vi rlrelslrn nnllr-r- För-lllHiill-

  

på en förslkln sig lriogr "mile-r,

Vi lrn nälnligvn [iir-skellnt oss -iill1 nll själfvn nlväil
rlv IIillll-r. som vi iinelln lill nir llenirer. på Aklir-lrul. Sven-
skn låiogrnllontur-ns lilrnn4 yrn i Slonkliolrlr (Slrnnrlinnvimls
Mlörstn Ill-Ina inom ler-nn (alu-nl

Dessutom lm vi inlriipl r-nsnrnr-åitl lill uppförrnule nl
du nf n rnmln llrnrn inspelnrlr- svenslrn lwllrirnrnns-slrnell-spo-
lvn inr-Il Sun-mm lir-limsln skildra-r] me i lllrlivnllrullrer-nn.

llnligl nllnlnsnrlvy nl riksccnsnrcn lill un mellan-believe i
Sl. Ung-bl. konunm- donnie songs bilder" alt öfver-termin
lmlr] som fil nl prester . lm l-ilrnnrar-knnllun, linelv illr bn
om inspelnin och lmnslnnrliel; isolensiillninw.

llren som snnrnnu- nlsi so rue-:ul blI Knlnnlr-liiogr-nfmrs
lm :1 säker-l en i 1or för-l

 

 

 

 

H
L

 

  

pm:

    

 

Premiär-Program:

Afdelning I.

VECKO-REVYN.

MH från nlln lnnrl.

Danmark i Iandssnrg.

Den döde konungens inläg i
Könenhamn.

Ett imponerande sorgetåg.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

H a. n S m O d e l".
hmmm ermr rnmen mnnin nmrlm .mn inm rmnmn-r- nfvm- .nr-enn
nen fm rmnn nn

my,
ngr-n rrm- rim r rmnmn. rr; nnnmnn sin gmnln merge. mm-
i rmmn .mmmrmr (mi- inm fnerm- .in irl-sim

Afdelning Il.
Grilmmu- m-lrnnrn-rnmm m- lim-e.
nn mrm "in-mn rnmirn- min sin mnrm, mm mn m em- nun-rr
r Irrmnl en" m. nm- mnn Mim imnmn-e mini-n nm nnlinh
m m gr) rmm-m s l vnnimnn ner. rn- rmnnm nlmszrm nnm
r Nr n-n
(mm-n .n-.mnmn- Winn- rnnnnm mn mnimrmnrnl, r- gnrn
nen m-n nnnl v nn lnnmm, ner. i sin rmenrnnn 1-b - nnnlm-n
n m- rm men nnr. inn. :rr- nn ven-nn mr. Mun fmm
Imnnm

  

 

l1 u-.nn nfvm- Lill

vn en min r Nennwn rm lnm se nn ens-men mn ner nmun
eknrr sm-In mr rm .om imnsm-l, mr. min: nmrm- minne-1. rmmnm-
rim. muner rn nn mymlan mm nf nm- minne n , rem sm-
rmmm 

Hnn em lime .min lm lmm mir-w mr. .inn mnlmV lm
lnfnrngermrne immmm- mm mer; i, mm nn vr-rmm Hmmm
mn (ren mnnrn mmm in r n-
pnmrn men

   

i frii-V

  

 

mn-n nn men; nl.- m-ir m-r

 

I nen .m nnlm- nrre mun nen nu.

 

I
Afdelning III.

Tripolis.

Simhall rmll elen nilllrwlif.

  

nen men en xmimmi, ln-I. ry; Termin min, nom nimne ven-re (nl-UV
vinnr. Mm- m genom finnmmmn em min minne: (mr. ner milf-inge menyer;
nf inn-.min men anse inwlinlimrng.

En pulilikers rlrom.

En newer nr Tin vilnm-emr. om hmmm rscmmner ins per, rm e
...menmmie rne (Inn mnmrknnskn nrnnrn-.mm inom; .inLanY en vid sew-
km ämm-imm- nn-nm-rwu- .yr mmm-n rm 1,20" lim-mmm-

 

   

 

 

Programmel visas för såväl harn som vuxna.

mmm. inre. mn nmnnm nns lmlnyrn-n

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1912
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain