#0612: Kalmar-Biografen

Kalmar-Biografen

Förestiinllningm- llagligL-n lnl. 6115. 7,15, 8.15 och 945 P-m-
Söndagar jämviil kl. 4 0.1".

Program

från un-ll mPll Torsdagen Ill-n 12 llccvmber lfliå:

Afdelning I.
Extranummer:

En hamärkelsedag i Malmö

Den nya lurrllnukan i Malmö invigas unllar skon-a lnögtillligheler
den 29 uovelnhsr af knnungsn.

nun m llwm- law; nun-M. mn m- nm. www-m i anmunmwif-n., har.
jnfne nnygw mm .vn-1. mr nom: l,nn:-nr1r1n nmmmv.

En färd genom Gomwall.

Sturslaglla nalurscenuriar.
4

Petter och hans lilla hund.

Lumpen af Fram.

 

Afdelniug II.

 

 

 

 

Gamla minnen.

u Pl-nklnlblllll. :mm-iknnskl skinn-wo]
i 2 nlklm".

lnspeladt af Vitngl-nls mnlyckla
skådespelare.

HéSkl-lfning Prlllllli-zw i kuin" il Tv lim.

 

 

 

 

-- Äfven för barn. III-

Nynn mmm Mnmlngm. nu" m mmm 1912.

i mmm- nxrnf-rnm mmm, n-n-s nunin-LfV

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1912
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain