#0610: Kalmar-Biografen

Kalmar-Biografen .

Föreställningar dagligen kl. 6,15, 7,15, 8.15 och 9,15 9.111.
Söndagar ,l.i1nväll I1L 4 0.111.

Program

från 0011 med Miillllxigvn 11011 lö Iilmt-lnlmr NR:

Pathé-Journalen.

Nytt från alla lan1l. -

II I I I I IIIIIIIIII III
Sévresporslinets
tillverkning.

fabrikens i 11111111ka pmi Mm 1111 min 111 um

v1-
mmwi "1-1. af.. fm fm, gin., m 111m 011, 111 wnnm

 

  

 
 
 

 

I
I
0
W
8

 

 

  

1 1--1- nu yim-n, 11.111 51mm (mi. 11.11,1-1114111-11 lim-enn.
m. mm.. mn ng n, Amning, iwmgW-m 1111111131, mm
m mm :ifm svin-o Immnnm- 1111 nu .

0
I
I
. E11 :1l kinomatugralians intressaniaste nummer. O
I
IIIIIII III III I II IIIII I

 

 

  

WWWW

Tillsammans

eller

Barnet som fredsstiftaren.

kaminen-anwa. man hufvmlrnuen spelas :11 en emil-g.

Hmm-1111 (rm- ntt "1111111011 fn nlnnurr dnr 111 Hiv för å
pubienturnus skull ouh "111.111er11 1141141114 111,1 hustrun 1111113111" hm-V
nel. [dr llalznpslifvets aknll

   

 

nu. 11mm n nr
11 1111411111 "mn-1 niinmmm. "1111111111
mmm.

  

(lr-11 (11-11 blir lv I
H1" - i v

 

   
  

  

  
 

41011 lilla nrlh P11
mg 111-11 111111, gumm- i..

mlninrin rlnklm- Lillimilim
hr vin-:1 "minnllmlu
dun lilla blir :1111111111 och

 

 

Y r :11111 mvh mnrim-n 1- frn-(vilian

I anwa 001. 1.01. nnknnm- nu man 1in".
kununer Krisen inlinnlu 11 bin-1101. rikliinx

.n- imu 111.11 w. 111111111 1.11.. ng ml 11mm 11mm. har
uu1fu ltulsu

(ich hun 111111 Mielvnnnii1 bmlu nmke m-h 1111111

 

 

Mäkligi och gripande.

WWWWWWWVWE

MMMMMMWMMME

New-Yorks nuliskårs årsparad.

imponerande bil1l öfver (len massa ståtliga palismän.
hvilka världsstanlen förlngar älvar.

E11. dag på Geylon.

Prakifnll nalurknlnrnrmi llild.

  

dig mm :Hfmnnwu-ui- 11.1 (11-1. mimmi", mmm fm, 4111

Tniiwwninln S411.1
mun-lm 11-1111 fm 4 fn 111-1 1111111111. immun-i, 1111-111111 1111111in1 mn 111m min,

sjnngm- nu: :li-ss lu-nmlw llnlmn

Max Lindors bröllopsresa.

i f 1-11 lill

 

     

1 hm hm 1, am sig Im imsnnyiflmw. af
141Uunllu, 3111111110, Dmns rum ijnll: 1 Irtiil p
Ulm-1 1111 vi Ej vem .nulunlmln vm- pumik .141111 inn-1111" 11,1
1, bn". m-iyjunps W mil vw vn 1101311" hum-n,

 

 

 
 

mmm in
1)-me lm s 1.

 

 

- Älven för barn. ...-

 

 

11 11 Drog-111.1 lungan 111m 111 lmmmm- 11112.

 

1111111111 w . min. mmm 171m hmmm-n. V

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1912
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain