#0608: Kalmar-Biografen

Kalmar-Biografen

Föreställningar dagliga" kl. 6,15, 7,15, 8,15 och 9,15 0.111.
Söndag-:lr jilmvlill kl. 4 mn.

Program

frlin och med Annandag Jul:

WWW
Ett hemlig-:NE
giftermål

zller

ngännelsen på dödsbådden.

Gripande svenskt hellimmesdrama i
3 afdelningar.

å
ä

 
  
  
 
 
 
 
 
  

l hufvudrnllen Fröken HILDÅ BORGSTRÖM från
Dramatiska Teatern, chkholm.

 

VHim nwgm-Um J .gu Human", lll-kund sm., .m
nr m w Emm rt "m 1.-(mslmtvilm- om, I
i mmm mn gw- 1M. al lm. "ugn "mmm
kun-p .lt mt Mn imm-hgl, um-yck
(ll-arts fm lem-lwlm- tu model-ln; -

mmpm sin Immp mt val-mon fm- mt bmx

  

 

 

En mäkugf gripande hymn åt modefskäneken,
de! fagraste här i llfvet,

PEKSUNE IC:
Helenn. , Hilda Borgström.
On ten mmm- Ilva-img.

(Mm-nunnan.v . . Am Nu ,.
.sm-en v v . mvh" 1 Lumt
f 4 . . Inn Unt-hm!
symnw mmm. H v .. . . . John Ekmmlv
Regi: vlcToR sjösmöwl.
" ingar tillhandahållas i hiljettknnlurat ä 5 äre.

Den dygdiga Lucy.

Lustspel .

 

E
E
E
E

   

 

 

      

 

 

 

 

 

Äfven lör barn.

Nytt, progrmn Måndagen den 30 Denemlncr.

 

mmm minniåfxåimiw mil-s unlnylkéfl. d;

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1912
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain