#0606: Kalmar-Biografen

.almar-
Biografen

Fiirestllllningm- dagligen Ill. 6,15, 7,15, 8,15 och 9,15 em.

PROGRAM

från och med Månllllgnn den 2 Oktober 1911.

Veckans Nyheter.

Pellle-Journalen.
Den sist utkomna.

JIU-JITSU.

Den japanska. brottningsmetmlen.

 

pel nr väl iska mange, sem nurnnra ni känna innebär-nen ai .iel inpanrku nrrlei
riiu-jlanu Del lreieeknnr annnls en pa. vslenslmnlr gnnni byggd branmn skansi,
lrnm ner sin kännare i sinne ar. besegra myrkel siurrare karlar, rin nun r-n .
ar alllsn ieke binii skrnm den vnsierlamlskn brenningen ell verksnmlqme ei-inr niA

biårlnicng ialll krnpnenr muskulaiur nell viglrsl nian nnksa ai slim viirile i verklig sirirl
vr in vara .

crmmlininrinen i syslemei är, are lnrikin sin angrepp mni vissa myekel känsliga
runkier na krnpnen, när nerviörgreningar kunna isla knnrmns nen el mennls kommi-
en lagas niver .in muskler, bvilkas rrirelssr ne reglera. En lryekmnl; nn sn annan
nnnki :r , ek. nng ull inrlamn an arm eller kmnlna benen ull svikia n. a. v., sasnm
lyrilig: illnsirerns ni rlen bm- vnrrla sa li g inrevisningen af nnnlnmiska bilrisr nen
respe i" Å i

e

 

 

i a

ive -lrleks-. Dessa :filmas lr så sal-m nell lyrlllgi, all nskrirlnrnn kunna in-
lnimia riem man annan inrnnmslm-,

lägre visaile iilliim mngn. i nia

lrlagnlngga också, llvarii kbnsien kan irl

 
 

r., af rlels allvarlig dels mera kemisk url
.yliig

 

Italienska öar.

Praktlllllll. bilder från södern.

Bnrann lö i lagrinen s km. nnnlvesl nn. vensrli , men sinnen nurann). g san
Fruneessn. f Pellesirinu. f cliinggin. ä oslrnniir ara. ä skymning. f Nmiligi
liskaiange.

slamningsiullu, inrresaanla seeneriar.

 

J ockeyen.

Eli kärleksdrama ur verkligheten.

en unge grefvesnnen lmr uinn sina föriinirars velskan i liemligkal
me e. nn , vacker nrneiaradbiier, nell ale balla un a ninla i
a

    

     

mig a i km- ek bei. l ekaÅ sa blir. eler nr linnen. min igl visins
r. in i. En ag, nä kan åter-.andar lill liemmei från en

kl besök, li nrrln enl nell lai miner.

l-lnns sin fem lirar laser en sknnilalneils i en i ng mn nel lram-
-kiensknnek Del bin en fnmrleseen man rlen nn e munnen vägrar

 

le sig niin lmrirnn nen .ler i. br lning men nialnmnre s De
g i u hek hvar-annu... men g bm nell slukiinrn giir inslegi
de ierlnga liennnel. bn .lag inr-.len vnlarle iilrla mannen a en uniseir
lasa mn sn näsikan larning bal. var-anna skieklr iylime besniar nan ull
bli inrkey lbr .ill s nia medel lill sig ball rie s a. f Han blir aningen.
snar i den sinrn kelnnlbnnin anger. inns nen iierd sin nrynliga lim-kl
lamna lim. llemnrei4 )a knnpl pningsbannn igenkänner den gamle rei-
ven, som ar bland askärlanm lill sin sinra grnmeise sonen nlami kupp nn-
ningsrieliagarna.

mlvr nal vilrln lnnnel sr inr nen nnge ibrke ens sl vin ell lrirnier
nell imren blir lig anna erir .g Fn nimken. nllr s inr lill nen een
skaeaqe lir i nns: nillnnl iran p nisen ai den gamle graivsn, sam vid
snnens inll glömmer alli nnnal.

l sina ieralnrnrs lien. i den skadade niiriig vin-ri nell närlinlsns nnliså

den inläkiuinn snminilern välkommen. Dei liein siniar med lnrsnning

a ia.

  

 

  

 

En gripunrie bila,

 

 

 

Gårövararne och inlirollsljllfven.

En hide snännanrlg och nlnrkomiski nummer, llvarl llnlvunlrnllen spelas nfell nur
rm-

nräsierllgiilresseinne arriva .
gEn niarurglig akrallreiunde bildserie,

 

inirllrle kun under migksnrla iaresllllning ska mellan hvarje bildserie,
men rim un rilia kvar lilla hela nrngrurnmai li? genomgnngec; unek ror-le
publiken

l :gel lnlreasa :j lämna lokalen under pågående nummer.

Nytt program Torsdagen den 5 Oktober.

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1911
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain