#0586: Olympia

visar alltid vackra och väl foto-
graferade bilder.

ULYMPIA

Biograf-Teatern ÖLVMPIÄ

I2 Biblioteksgatan 12.

 

För en blommas skull.

Varker bild ur Zifzet.

Giiiermäl per Automobil.

Spännande! Komisk!

Danska Knsacker i Moskva.

De kringslröivande den nlundrnnde kosscknnrderna, sdrn
blnn lill narnnel ärn sivilrsersds, nd blifvir sn präkngl försvars- a
nnfsllsrnedel. organiserade på rnililäriskl rnnner sdrn de äro, ulgiira
de de: ryskn kejsnrrikels näsa läns ksvnlleri.

Denna öfverlägsenliel är i frårnsln rnrnrnel berdende sf de

Verklig suceésl

.unnärlnn näslnr, sdrn dens folk förslår uppdragd på de. slepper de

bebo, och vidare på del hårda och fria lif som det är vanl vid se-
dan barndomen.

Biljettpriser Irsta plats

2.-dra

 

or-nl. rws. Errfnnnsrssns n

PROG RAM:

 

Anlagnren lill ryska kronan är knsnckernds själiskrifne ge-
neral eller s. k. helmanÅ

Ost Föreliggande om Vexlingsrika nriginalserie
är absolut den främsta och mest intressanta som na"-
gonsin Visats.

 

Lilla frun har sina infall."

En den äktenskapliga kärlekens martyr. En urknmisk

komedi ur liiivelÅ I
lin lilen niin rnrniljeidyll i lrernrners frid sfbrylesdf den lif-
liga unge frun, snrn vill ur på promenad. Hennes rörlinsls rnnke
åriöljer henne 0ch ar till en början iiiligl intresserad af alla hennes
nyeleer, belnlnr villig: den bär snevnleresid alla de varor, sorn under
promenaden längs de slora bulikemas lönsler faller lilla frlm i
ögonen.

Men del blir ändlligsn för mycker. Pnpegnjnr, blornlsur-
kar och hundvaipar omvaxla med hallar, parasolier och andra
godsaker. Den lnlign rnannen dignnr under sin börda, men hans
kära maka har intet sinne lör hans lidandi-n Och iniei för-
lrnrnrnnde med hans plånbok, slulligen blir rnnllnl rågadl, då
hnn köper sig en men nsna, ns hvars rygg nnn slnll rider in gs-
nom hemmeis port, :lar hennes stackars man, vhusets herrar., svär
och slår på hufvudei i ell kaos af alla de vackra varor man till-
handlar sig under den rnöddsnnnnn vandringen.

50 öre, Barn 25 öre.
35 ,, 15

n n

llldWllU

"w "2 01an Liao

941 "pl up; .lnBupBlaH qao -ugg nun-s
ÅLu Åa Ol-rg 1)] ugn; mänpmnn :uaddg san-gl..

Information

Title:
Olympia
Printed year:
1908
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain