#0584: olympia

ldcr.

lltid vackra och väl foto-
rafcradc bi

VISal" a

ULYMPIA

Biograf-Teatern OLYMPIÄ

12 Biblioteksgatan [2.

 

KALLE RÖKER.

En utomordentlig miigi nnnnnei.

Hjältinnan.

Liiid Eina iaf ai :in niannna den :in pappa in: annan?
på en nniyid i dai gröna. U: i sdiskenni. ni i den sim, n-

 

 

u) skogen gar färden. vid en semnngssiäiie göres han fdranini- n

n

nagra förf knii-igairv Alll är idel b ie och foriiöjsaniliei, och e
goda niii niskdina vili; se alla glada kring sig. Då .mer en gain-
mai :mig man passerar inrni, hedra de nondni sin; ned vid sin
bord. Den gamle mannens finner, min på nngdi Rimini föV niin,
närmar sig nn. nn iinckars iiici-nn nar gnwm en niycksiiändeisn
förlorat sill fÖi-slaiicl. N hon far syn på den lilla Elna blir hon
så heiagen, att hon ligger om nn fä lyda-i henne en enda gang.

Efier denna episod fdr-:Sänds färden. På en injnk gräsm-
slår Iamiljeri sig åter ned, Lilla Elna leker med blommorna, och
hennes föräldrar (a fram medhald lek r.

inn kommer didnniiii l ordian sig i skogen iiiis non
fill sist ej hillar tillbaka. Hon fl ar sig alli mer och mer och
hennes kranar nle snan. Hon har min kamin ai en d den vid
Qii inslag storm Iron i vniinei.

Den stackars svagsinia flickan är eiiiallerlid i närheten.
När hon blir vars:I hvad som passerat, kastar hon sig uiari betan-

Biljeitpriser:

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

f PROGRAM; :

kande i vaiinni Och räddar, med min för Siri egei lir, hinnci från
En säker (löd. För drarne lia under hdmi med sligande om sökl
sill barn. erfmna Åsin liniler lins den sviigsimii flickan, Som
nn genom s -skakningen aimni sin iiirnnii och nppidges i de
iaclcsamrna föraldrariies hus. I

Villes dröm.

De båda bröderna.

En niornorrleniligi vacker bild ul Elvai.

Heiisliapet måste skalia
sig en jungfru.

sinnndnde pm

 

sin plats 50 öre, Barn 25 öre.
. m 35 15

n v n

VldWIiill

-w "a oigL IPO

9-41 -pi liga; 423211319" ilao -ugs iiiiias
1Lu -a 0149 1:1 ugn .iieBupienH :uaddg saiigq

Information

Title:
olympia
Printed year:
1908
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain