#0583: Tip-Top Biografen

ällIlIllIIIIlIllIIlIIIIllIIIIIIIIIIlIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllEllllå
a-ip" ...op-
.BiOymfen

IllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIIlIIllllllllllllllllllllllll

llllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

   

Nyårsdagen
kl. 8,30 e. m.

 

 

 

.Barn- och familijeföfesfällning "

kl. 6 e. m. med ufvalf program.

 

PROGRAM:
AAA

Succés-Film från " öda Kvarn"
i Sfockholm.

älllllmålp .

in vinnas iii

Skådespel i 4 akter.

 

 

lllllllIlllllllllllllllllIlllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

I huvudrollen:

 

Den berömda amerikanska skådespelerskan

EMILY STEVENS

lllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

MEDVERKANDE:

George Ln Guam, Dei De Loan,
Wnim imnnnnnk, mmm snm,
men sinne, vivinn oaknnd,
Howard Tnnnnien, Impl- Annin,
Hnnfy nnrgnmn, Edwin Mmm nen
Effinginnn Pinm, Babyn.

KELLYS DIKT HDE TRE NORNORNAu har givit nppslnget till
de allegorislm llvshilder, som föreliggande Elmsslznpelse velat framställa
på den vin annan. å i - -

Då dag-ms föl-sm gryning tanden, spinnn de m odesgndinnornn
enligty sagan minniskobarnans livsöden uch vitvn in däri livets nlln skiften
ann ninmningm-,

Först skilda vi kvinnan v som mor. llon iii-vacker null god.
Hannes sminkar. in1 hennes lilla gosse!

Den mm konstnären im mn nnslnining pi nn min, -Mndunnnn
med bnnnw, nn npphängns i ann nyn kyrkan, nnn kvinnnn een inn-nan
stå som modell,

Vidare vilja vi iclm nvsliijn den uhnrmnnm handling som dennn
stornrtnde Slm döljer, utan råden var och en som vill njuta. en varkligt
gedigen föl-nnmnning, w sjalv komm och se (imnnmn.

 

 

 

 

 

Dessutom extranummer.
Vanliga biljettpris. E

lIIlIIllllllllllllllllllllllllll lllllll llllll llllllllIllIIIllllllllIllllllllllllllllllE

mami-mun. frn-Annual. hint. :lm4

-U-y-

l

ä

m

Information

Title:
Tip-Top Biografen
Printed year:
1917
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain