#0580: Tip-Top Biografen

Tip-Top-
Biografen

[SVEHSHLENI
Fredagen

den 4 Febr. kl. 8,15 e. m.

 
     
 

Pnogrm
Svenska Binumilenlems Revy

N:u 18 (3zdie1 årgången)

1. I vinterns lacken. Yxrl det sunnste molalluh benämns ej mmdse nu 1313 miljonen knbxl:P
mum- snö lm kmmmL på Rumba-m hm.. mf. komp smulan 20,000 lumm-
Aaghgeu nu få mm. den.

2. mm ffs-m mmymm.c.1m.. mf :NL ...i Hmm..le mamman. A. I. 1:. hmmm
llnmmurb . k

71. Jålmni Swaldlolms fulksknleuugxlnm Ennes många dukugn moslwlptihnx.

il. Den :väldiga Flskurlm-pslrauken kniAvex sina uffar4

.1. hm , . b en I) aulwl 11 1 .. nu rimma

 
     
  

vn 51mm.
li. Dagens path-ä" mm av Pwl Myrén.

 

Hmerikanska lustspelel

I ocksa en vnmmu - - - . ..

Då man har :än an släa och så har en äventyrslyalan pnika i huset.
En luslig! (ilmskäml.

 

 

Huditoriums i Stockholm
stora succés

4 akts filmsskådespelet

Talluws hemli .

(Efter skådaspulat man samma namn).

Av HENRY ARTHUR JONES.
l huvudrollen: ALBERT GHEVALIER,

sm bekant 1.1- 1-le på sin m .www LinaN-rg m. Hugo mm"-
hlzul Blcnkarlw mll 1 tuammlmdespelat med samma. namn.
Hm rilm-skådwpeler. skrivar Social-Demokraten:
AA..dmm-mbmgwfm Wmm,

 

Prngrmmnnts lmvndnummer än un engelsk film "Vliuhlmvs hnrnlv-ghmLA med wcinh4
mnmiv. Handlingen hmm" .gg ml nu mild kxiuk mm den ya Mbemommuu
vegetenmde imlusmrmrishvklMian, dem håmynshkhebm. egoism nch klusskmlmmu4

Skådespelut anrmls-:mllnr i alla av. undan lmgst Hilma fordringar ooh hm-
gv-nfdn-omicmens pågående :m det. år säsongens Inntills Hmm-Le Elms-skapelse kan
.Hmmm Wu. mrdrivw.

  

Officin:
f The London Film co. Ltd. , J

 

 

 

 

M Förslklassig musik. w
oss", vanliga niuenpris. nns..-

 

1--

.museum

Information

Title:
Tip-Top Biografen
Printed year:
1916
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain