#0577: Tip-Top Biografen

Biografen
[SVEHSHLENI

= Eleil iiifBSlällllillll ==
M Onsdagen

den 2 Fehr. kl. 8,15 e. m.

racism
SVENSKH BIUHTHIIEHIBTIIS RBVY

N:o 18 (3zdie1 årgången)

Virl (lst. =enasLe xvvöflelet, lmmkms sj mindre Fm  mxljnner kubik-
Det lwxmr sbndnn 20,000 kwnur

J. I vintern! tecken.
muta! snö ha kman på chklmlms Irma.
dagliga! m fa hm ann.

 

2. Den föl-m bnnaymmhen m mm på Hammarby mmmme A. 1. K. www-alle
Hmmm .

x. mm; smckmms folkslwxmgdom mmm manga duktig" snasknlpwlbl.

4 Den väldiga Fiskm-mpsmcken mver sim mer.

 " lm- - i" en -- .11.111ng "Y I m1 följande www

vid slussen.
di. Dagens porlrill rim av Paul Myrön,

 

Ilmerikanska lustspelel

ucksa en vimmm - - - . ..

Då man har rätt att slöa och så har en äventyralyslsn poika i huset.
Elt lustigt filmskämt.

 

 

Fä
Huditnriums i Siuckhulm

stura sucnés

4 akts filmsskådespelet

Tallnwsh mli .

(Eller skådespelet med samma namn).

Av HENRY ARTHUR JONES.
l huvudrollen; ALBERT cHEvALIER.

 

som mm mmm; p sm ml Aug-m mmm-rg ...m Hugo mmm
blad Jilenkams roll i Lamm-sk despolei, mod mmmm namn.
Om älvn-skådwwlen skliww Somal-Dsluukralen:
P(Alumn,:nummgmfws pwmnm

 

ngmmmm hwdmmnm m en engelsk mm - mmmnglmv- med Wim

mom. Ihmdungen lumm- s;g nu (m Umm krm Om du). på arm-barnamun

I 1 v. y, am -- I , agmm mm kl w .

s mmm unfmasmne. 1 nu; avseenden hum mmm maffngm "en m.,-

gmmh mm: påsuwnaa W, lm ä. sämgum mmm mmm nlnmkapslsa m
Nämnd" "ms nvm-mvw.

 

Officin:
The London Film Co. Ltd.

 

 

 

 

W Förslklassig musik. W
OBSJ Biljelipris: usla plats 75 och Zulu-a plats 50 öre.

 

Yn- VAlm-nn x.

msknsmnn,

Iman man

i!

Information

Title:
Tip-Top Biografen
Printed year:
1916
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain