#0572: Biografen Linnea

framstäld i lefvande hllder vlsar

Nordiska BlOGRAFEN LINNEA

kl. 8 e. mO

wdagen den

I i Skulhusel-Gnolltemplar-Templal-lukalen-Fnlkets hus-SkytlepaviljnllgenxÅL

 

jämte ett i Öfrigt fängslande och intressant program.

...-

Sherlock Holmes.

Den ummdrdenlligl s ännnnde nildserlen är uppdelad l 30 aidelningar.

      
   
  

 

l4 sinnjnlvell Ram lä. Dm nendwln.
2. Fangdsedii-enlnn-n kdnldr . . mdr lin
3. Genom en egwdnlnlig ii: ir. sin-riden Hnlnle: plan.

knnnner min; i förhand.l u med ls. Hvad då nudlalindd gnidinnlin lind.
Sin bam. lu. En kr. målning.
- n, sin-riden Holmes lämnar :in llnn.

 

 

   

 

4. names yld ln ningen-l. z

5. Raffles säker hallian pa Sllerlnrk Zlv Hos Rafllm
Holmes. 2 En mörda

ö. En llslu v Z ökade-glad

7. Sherlock Holmes bes-ik i del gamla 24. Rad-les alls te mor ansikte med
husel. l Sherlnck Hllll s.

s. Rain.- rdfnndd lill hinna. r. En nykl dinnjlig.

l). Sherlock Holmen i lifsfam. W l l gendrlrmernns villll.

lo. Räddad in den gamla kliniken. . .ner i llandlinjdr.

ll. Sherlock Holmes mer i innan. an-illarls mseri.

12. Rafiles" hålnndplmur. En order4

la. sliendck Holme glnlinlld,gdssl-n ao. names har lllkdlnpal sin sim slnd

Billy. med slinlncn Hnlmes.
En uppläckl. ;

.I

Drama l Kvarnen.
Mycke: vacker och gripande4

Mjölnarens huslnl del. Han isrlnlvar sig anyn.

bedragei honom den älskni- en .lim-.ln Mjölnainn liemknmmn nan en resa den

uppläcker deras älskdg i kvarnen. l l draga Inn nn kvarnen, hvalvid rivalen

blir krossad till döds, Mjölnaan lirar rrols alll bröllop med flickan, men samvetel

låter honom under fästen Se drängens död. Gripen af samvetskval sänder han
Efter länsmanlien, bekllnner och före: lällgslxd lim-l.

 

 

Entré: 50 öre för äldre och 25 öre för barn.

Gene mob. www Gnnlalsdns lrgfckni.

 
 

 

 

 

Den unga nlnänldn l

 

 

 

:häpna-le.-

Nutidsroman bland fjällen.

Tullslernds ankomst llll Hallen.

Pa lllrlsllllllellel.

Oellighel.

Dell förän umykml bland hel-gen.
Svan.

     

   

 

ann.
one-kanallan bland lingen.

.JFFQ

U.

.1-55

. Milllllcns :Mellan-list.

En kvallnnnadl bit-f.
Planen uppidckl.

. Pa spanng eller den lcfllädslröfle.

Fllllllerl.
Dubbel räddning.

l Försmlade.

I hög grad spännande!

Regatta och andra nöjen i London.

Verklighetsbild. Högst intressant.

Lefve ungkarlslifvet.

Humoristiskt

l-längIlmpan.,

Kon-lisk.

Den ogenerade kökean och gardisten..

l hög grad skrattrefande.

Högaktningsfullt
R. Hcssling.

Information

Title:
Biografen Linnea
Printed year:
1909
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain