#0568: Phroso Biografen

BIOGRAFEN.

O E F L E.
Gulllslned A. U. Wahlbergs gård vid Drottninggatan,
ingång från Kopparslagaregatan 6.

PROGRAM:

llzlll lill 4lllllllllg lf lll-llgllllllml-l lllllllllllll).

Vägar-och transportmedel i Kina.

- Lill lllllls vlll kllllllpllsl ll-.llllll lallll Slllll lllll- llllll nyfi-
lwlllllll-ll I llll lmllka lvlilllell: lellml

lllll vill illll llllhP lllllll lll-l l-

www lll-ll lllll "

llll llllllllllllllll
lll llll-ll lll-ll l
l .l lllllllllllllll. .lll
lllnllllllllcl al kllll-lllallll
ull :ml-l llvflll-lllelll, snlll lllill f
llgll lllull slllll llnic.

Rullllllllell lll llessll llllllllq lvlll-S glllllllll Klllm slllll
llllllsyslwll Ill-ll llll- gl lllyfllfl lvlklllllr. lvl-l l lll llllul sl llllV
ml-ll, l llllll llllvlgl llglll lll lll, la ulllxlllllllllllgll nlllllllllll- lllcll
Slllll llllllmlll l. lllppllllu lllll llllllll .lllllll .ml-l lll-ll kalllllll lmlla
slllll kllllljll l-inll-llllspclllel-llllv nell sllrllcllw kllrlnfvr :lm :liven
ilsle lm lilmlllll, llllvlllllllllgull lll.

  
 
 

    

be lllllyllllllllÅ ll l- llllla
lllällllllll lll-ll llllllwallllll,
llll Ålll ll; lll llll lllllllllll-l-lll
lllllllle lll-lllllll l slllll llllllllnllllu vlllllll-

 

pll Å(lll i

  

  
  

 

lllllll i lllllll llllll "lll llllllllllsllllll
skall- ll llllllllllsllll vycl skull llllll.

 

 

 

   

 

Bläsväldér vid stranden.

llelll :ll- ull lllzllvzlllel-Y lulll vill lll-Ul-Sllkll- lll massa mall,

lllllll lllllllllll lllll lll oullllllslälllllllgl 1ålwlll llllsl lllll, slllll m vlll-ll
med Ålllll llllll lll-ss lllllllll, v

Alllllll- lill lll lallellllll llul llll lllell sin, :ll-ll lvllllg-lla all ifal-

lull1 lllllld lll l lll-ll, l lwnllllll lll- lllllllllgll lll .lllllmll lllll-

lllllllllllllg, llllll lllll lllll llllllll lll-sllllllll-l lll lll lllläll-llllgllillglll, Slllll
vl-l-llliglll llllljzllllll llllglll llnllla.

Porslinsiahlikatiun i Bleiagne.

Del lllllles llllllllllllsl lm lill lllallsllllll cllll lllllllllllllg,
1llllll lll lllll llllllllll-lll lllll -llll lll-ll lllll-ll llllllll lllllsl, slllll nl l
slllllll .lll ll-lllllll-illllll llly , Qllilllllel 2

lJl-l lllll Ll-ylllb -
ililrl och kallsikäilll

  

9

 

 

   

-il llilzl amn-
Ui föl" Ilii

ll
all llpiigl llll
l ici arhcil" ämm är nödvänd-
llllllllllallll dlwll llllllllll-wl-ll " lllll-slllls- lll-ll lll-glllls l l
Mun lllllllll l-lllll lll vi vl l lllcll lll llllllllllllllul ll lll,
lllllllllll lll llll, milllll lll. lll, lll-lm lllllll-el-llllll lllll llllll-l-lllg,
lllll lll- l-ll llll-Ol-lll ll-llllllll, :lllll lwlll- lll-ll lll llllll lll llyllll lll.

 

 
  

 
 

 

Hvliizll tjéillsicl- llulldcll gör oss.
Myckni illiressania vllrilliglllilsllilliur visamle lla hvilka
niiila :all hllnlion alwilnlies uti människans tjänst.

åföummifns hifiebzirn.
Gellumgånnile Väwkal" hilll i de hriljmiiilsie imilll
En riktig gaigiågel,

Mycket rolig.

 

irglirY

Pianomusik.

Fl; lmllllllllw llvllfll- ling lll. 5, n, 7, s ml 0 ll, lll,
l, I 5 ml! h 70,741.
Hvarje måndag nytt program.
" I " Ister plats .75 öre. Barn 20 öra
Blllaitllllsel: 2,.er 25 ,, m

  

l lllmlglll- Wlllllflff fl.

FW" lll n .lzl-lldlwll lir lllwlfllwllisrl :fill .mf lllllw l-lllll juv- finn-ll

r: M l
I.   .i i

.é
.AJ

Information

Title:
Phroso Biografen
Printed year:
1908
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain