#0563: Phroso Biografen

HRoso
BlOGRAFEN.

GEFLE,

Guldsmed A. U. Wahlbergs gård vid Drottninggatan,
ingång från Kopparslagaregatan 6.

PROGRAM

håll och med Löldagcll d. 13 l. il. ln. Fredagen El. IQ FCIIL

Goda vänner.

Fm x och lm z, lvä Ruda väniwi-, mala: händelsevis iell
sim-l iiwilhmaglisih och I iwmmihi en massa iii-lighmi ggu
ha illa" mi vem i "iisi k ll samma Sims lyg. Di1 mums på nyil

"mmmkmh (lä fi-ii z jiisl har vall iii" modell :om nu x nu
miner sig löi4

Aldre vanlig afgilft.I

 

 

 

Alla, som vilja hafva ett godt skratt, böra ej försumma
att gå in på Biografen och se detta genom-
roliga nummer.

Miniatyrcirkus.

Hela bilden konstnärligt kolorerad!
Ovanligt vacker.

Tiggalélls-liilpoffrillg.

Drama i flere aldeiiiingar.

MannenH-iell vallen-
skidorna.

Bilileii visar iiiil-iismii en man modul ell har hl hmmm
Siiiif knhslmmilc Skidor oheliiiiiii-aill pi-oiiieiie - hiiikiihg pil villi-
hel. Biiilw :ii m i ; liliolms slrhm Och åskådliggör kim-l
(ii-h lyuiipi komm." 5 ce iliärfhel och skickligth på ramen
iiilör sliihhmeh, limm- iiviilmh han iiliiii- En hel hill khiismiimmi-.

EN HVKIOTISK

OBS! Biljettpriset för barn 5 ore alla dagar utom lördagar och söndagar.

 

 

        

-Jeåvpugs lpo .mån-pm; moln .mälzp alla 9.19 g umq Jo; laspdpaillg 5390

Gör ell besöllå PHRosol

anrdagar från IzL 5110 e. m,
Söndagar fr. kL 2- 5 samt 6- ll fr. m

:ååäh- 4Q)

Vi"nifiif im ÄviI-ili mamman.

 

E:
ä? SEANCE.
4 Urkornisk.

ä

0:-; Pianomusik.
å

Fä

Föreställningar t. v.:

Information

Title:
Phroso Biografen
Printed year:
1909
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain