#0562: Phroso Biografen

BIOGRAFEN;

G E F L E.
Guldsmcd A. U. Wahlbergs gård vill Drottninggatan,
ingång från Kopparslagaregman 6.

PROGRAM

f. ll, m. Mmmgl-n lll" n mm. l1 ll. lll. slslllmgln lll" 23 Ful".
lll-lll lm immmg lll levene-"ml rann-nella.

Det förtrollade huset.1

Kolossalt roligc

= NYTT! = NYTT! =
Säsongens mest spännande sensationsnmnnlerl
Zigenerskans Hämnd.

Omfallandel Spännande! Tragiskl

FONOGRAFEN.

Vacker bild ur Iifvet.

Aktuell nyhet lör Gefle.

Konungens och
Kronprinsens
af Portugal begrafning.

Ungdomens blomma.

[s ll-lemlll-A ml, mmm-Hmm, Omgång-l

lllm lll se". lem lm" alvwl-llll sig

ml splakmslellcr l min svep" Qf -
lll-mm.

en een l delle en .nyckel ung Om

l .Wenell-lll hemma Den gamla

v 0th hel elle eng Ol-h men lll-l.

 

 

 

 

 
  
  
 
 
 
 

En gammel gllmnm,
P7mulen, will "ml lamm
siml Om Elm vid lll-alm

g hmm nell h

  

   

well upp mm ä 3 .,

m" "em "e" kålåääålåli iåiijläälm"  "mX
De l00-kg:s kapplöpning.1

Urönldypings illrnllsklubb hur lill-llng i längdlöpning.
Dundrande 1skratlsalvor!

Piunomusik.

Ilfflflmllflwlflff- fl gl lllll; lmwfffllflff-llfl l-l 5 m
Slffllflwllr llllflmfrll fw  2 s l-lwfl n 11
Hvarje måndag nytt program.
BT n " I. I-sta plats 35 öm.-4 Barn 20 öre.
He Imse I :ln-a ,, 25 ,. ,. 10 ,,
Lym- llz. l) slellmwlu- m lllljfllllffslf mm M lllmf WU fm- leflmf,
LV"

Information

Title:
Phroso Biografen
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain