#0557: Phroso Biografen

GRAFEN.

CI E F L E.
Guldsmecl A. U. Wahlbergs gård vid Drottninggaian,
ingång från Kopparslagnregalan 6.

 

PROGRAM

1. u. w. Mondagon om 24 lm. I o. m. sminngw nun 1 Mum
mn nn "inom .n [WW-.oo nsnwnnlm.

Regatto och andra nöjen
i London.

Aili-aktioner och cliverselfiiörevisningar samt en
regalla i Londons omgiiningar.NYTT! INTWREssANT!

Svensk Sport.

hvaribland förekommer bilder från Nordiska
spelen i Falun l907
snsuln Traftåiflingwn, Skidåkning" af :father effer häsi,
varna", Fältflrjlltningg Pai skidor, Med start från kul-
len och stadsparken, Skulungdnmsus täflingm; Från
Lilla Skidbacken å Kvarnberget m ll.
Drlmu [llnmnvllrnlligi väl inlugmllrmlu lvilLl lll lill-UM Jm-
lnnn n-.m spin-mmnnnmgun . Lån-nn,

non

EX [1"0 12 Hmm er.

Pansarskeppel Romas Sjösättning

i närvaro af ilalienska lmnnngaparet.
En ovanlig vin lyckan hnd.

Bestraffacl otacksamhet.

DEN E BENTE.

I med :lll lvdlmll un who-ul. En rml
lwlluzl nuln lamm ll lin-al Ruwllzllel :ir uvlinmrll.
mn mm gar p vn hon, mr ull n mmm nl llcn cum-mc. ry inom!
opinion; vol-low" .mn w mogna .fn mian lo ninmn-n-r i om
lol-n .

ng:

    

i

 
 
 

     

 

no win-mn kunna ln - ringa rnn nyaPianomusik.

 
       

fun-mmome wow low Moi-mfl frun nl. 5 m
:mmm-gm myormn Jmf lfl. 2 H Wo! o H
Hvarje måndag nytt program. -

"" " l.-t lot 35""-.B-20"".
Blljoltnnson 232.121 s 25  fl" 
Ejm- ln, n mmm",- m- Inlfmpnw mm jnr own W, for now.

l?- I .Å f
gg min mos. www nnsmsuns n 

 

 

 

 

 

m Vändy "M

Information

Title:
Phroso Biografen
Printed year:
1908
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain