#0536: Phroso Biografen

BIOGRAFEN.

O E F L E.
Guldsmed A. U. Wahlbergs gård vid Drottninggatan,

ingång från Kopparslagaregatan 6

 

PROGRAM

från och men Torsdagen n. 27 Ang. i, n. in. onsdagen n, z sept.

Jordbruk, Boskapsskötsel och
Mejeriindustri i Danmark.

Föreliggnnde nnwnxnngsrikn bildserie är nnsnlnl den men:
lärorika och intressant! bland bilder af summa slag.
l hög grad inlressanl och lärorik!

Vedhuggaren och den nyckfylla
kungadottern.

Klassiskt drama,

sällsynt spnnnnnne nen sinrslanez!

Franska pregidngniens besök
i Stockholm.

Vår lllmiirklél bild visar dels

Presidentens ankomst till Stockholm Och högtid-
liga samt 1 . och Hans M " f
Konung Gustaf rise Skansen: folkdanser. Ankomsten
till erdlska Museet och äfresan från Skansen samt lill
sin Embnrknrmg ombord .i singskeppei "vérné".

En begär Paris 1
Barnkrubba.

  

I. Barnen ann-innan . vngning.
2, yn Synas. 7. Barnnn nnnns.
3. nu. gnel fnnnnn nur. s. vid gon: Iynne,
4. m för-sin orden, de namn Q, skrnn nnn gnn,
ingen. . Tin kojs.
5. Hnrvnnsnknnnäisnncnkrnn. n. Da sinnningnlnn vnknn.

Hvar är min pince-nez?

Kolossalt rolig.
Pianomusik.

anrdagar från kl. 5 II) z. m.
Söndagar fr. Izl. 27f75 snml 6 fl] f. m.

H " ht lt35".B d 12-"2"Y.
Bllnttunsenzfdifiszä  .7,376

Ejirfr Iaf, Ö söndagar iir [ll-[jellprisrt likajör bam som för äldre.

Förfställnilzgar t. v.:

 

 

 

 

 

 

W Enn. um. nfn..c(uw1nrin.nnf V

Information

Title:
Phroso Biografen
Printed year:
1908
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain