#0534: Phroso Biografen

GEFLE.

Guldsmed A, U. Wahlbergs gård vid Drottninggatan,
ingång från Kopparslagaregatan 6.

PROGRAM

11-1111 0:11 med Fmingen 11. 11 1. 0. 111v Tnisdngcn d. 11 sepi,

En svartsjuk kvinna.

N utidsrcman.

 

 

  

1. Tinisiernns .1111011151 iiiifjniivn. W e. Mannen
2. Fn 1 I 10 "11 kvm
z. ovnignci. 1 11. Pinnen 11111
4. Den 161-511 11111yk11=11 111111111 12. P11 simning of
11 lrhth4
5 1 13. Funnen.
o. 14. Dnnimi 11111111111111.
7. . 2-111110111511111101, 15. Försenade.
s. oiyi-ksininaeiver 111111111 hagen

I hög grad spännande.

En Siciliansk Erimit.

Denna innnssania inmsene visar 1:1-i111iiens 111. Han vaninai-
111111 by 1111 hy inuiiknniie 111211 11niign 511111. Biiuvn visar äfven nn
ni 11.111: andakissinnnni i 1131111011111v11111.

l hög grad intressant och lärorik.

 

Badning i Forsen.

Deyn välvilliga
gendarmen.

Hviiken piäkiig kan är icke gendninmn Hyggii 1 111111 111-
vän 1111 ann 1n111gasinc11a1-nnci1bandeninniiiwiija11nnnn1,11asn1n1na
1111111; 50111 (ie 11113 1111110111, iy 111111 visin- sig 11111111 niversceniic 11101
vagnhnndvi som 1111 On1k1-i11g 1111 landsbygden, 11101 kvinnan 511111
511111111 1111111 1 nsic 1i11 vinici-n, 01-11 hvilken; 11in111 11:11 511611111;-
11c1 inukni- 111131v i 1111115 ngnn (wii nn 5111111 111- 1111111110n11ä11Y 111111
1111101- 01-11 gas-.1211 50111 113 511121 kiii-ieksäivanyi iskogun. Men 111111
nr 11111111 111111101- 01-11 1110111 ni nn kam sig 1111011111 1111131611 01-11
1111115 01191 111-11 niinncn 1i11111-11112n1 111111 i sin 111111111, när 11.111 iaf sina
511111 1111111 1101151211 f 11113111011.

01111111111-1111 11111111.

Sann humor!

 

    

Pianomusik.

 N .. . 4 Hvardngar från kl 5V 10 e. m,

[Omsmllmugm t" V" Söndagar fr4 lel. 2f5 samt Öfll f. m.
I " " hsta lats 35 öre. Barn under 12 år 20 öre.

Bilietlpriseii 2.111,7, 25 ,. ,, ,, ,, 10 ,,

Eflar kl. Ö söndagar är hi(j1)ft]11-1LWI!1"I1-n får bam som för äldre.

L nl:
5:. 51111. 11111 1v111110.;;1;.1.1..1 1..
L:
L --

Information

Title:
Phroso Biografen
Printed year:
1908
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain