#0522: Scala

Centralpalatset
Föreställningar oafbrlllet: llålfl- lff- 6-510.311] .I n,-
Biljettpriser:

l:sta plats 35; 2zdra plals 25; Barn 10 öre.

 

 

 

-i PROGRAM

24H2 Mars.
.ee- Musik af Musikdirektör och Fru CLEMENTZ. .ös-

 

EE

NÄR BLADEN FALLA.

Förijusande stereoskopisk färgfotografi.

"EEEEEE
555555555

 

VA

   
   

  
 

  

Hiilills största amer", I ann-ln"

SiouX-lndianerna

eller ä

 

 

Anfallet på Fort Ridgely.

lndialldrama med historisk grund.

Knnren rhnnlrrville, U. s. A., säger i sin hök, cringö nr bland våra fiendllign
indianer-r, örn singer virl förr Ringely, dör nrrsl nfvönryrlign och blodiga hisrörirn klin-
ner: Kapten Mc Phnll blef nenrrlrnrl nn försvara lör-ler, mer nn hnlvn nnrlerrnnnrs nl
V-inöinnilirlrnn orlhn Dny inn de: lillirnnnö -Y nn-nnfnllör. Pa vägen rnöler han öfver-
sle sihleysy heln slyrlrn; nnnprr snnrlas söner lill sniösplnlsnn. När ne langn
leden nf sölrlnrer visade sig nn väg öfvrr prnnrn, hör-inne inrlinnnrnn en härlig nniri,
men ölelvn med srnr mfl nllbnknslngnn.

   

l. Den vnrln-n indinnilirknn görallärrr is. orrhö Drivs flykl nr inninnlägrnl.

 

 

 

   
 

 

 

r förlel4 I I in Flyklen nnplriökr, Förfölid.
21 qulo DFI! maskar älg" WWW"- 11. slnmrnrn på krigssligen.
34 ohnngnr r örlel. 8 U I
4. K- lenen Snnrlös nrerl rn-rlrr. I 4 PPI"""C"-. I. .. .
5. llldlanskalx följer honom. lg 00mm gay I 5"."3 med llnidlllgell-
f, mer i Skogen 20 Tall förföhdn nl rnörnnerna.
7" En kyss I 21 l :isla lnnri uppnå du rnrrrl.
sI Tre vänner i. Al" i försvafsllksléflä; ..
g: En Vmer "ff V" [pilar-lem Qui-ma fram.
lo. Mrs Phnil nnlännrr ll" Vild S" q- V 4 1
i ll. Orlnö Dry: svar "n . Förlels lirsnlhnng nllhnknslnr rnrrl
12. lndianskan under-ältar sin slam all Stor krafl anfallet
nn är del lirl lill anfall. 20. slrirlrn pä prärien.
lzl; Ångern griper henne. 27. Enar segern.
l4. Slridsdansen. za. orlhö Days död,

 

 

 

 

lyx
arga

 

Uppträdande af "
Bröd-erna AN] O U.

Artilleristen
me, sin flamma.

i Humoristiska duetter af
EMIL NORLANDER.

 

 

 

 

 

 

:IEEQDElEb

 

 

i Hafvcts poesi

En nryrkrl lränlörnnrlr slärnningshilö från lrnlirns vackra knsl. Hnrlign små akvareller lngnn
niin rnnrgönön lill nflönrns inhrnn. snlrns sisrn rlrälnr sjunka i hnfvrl. Aflnnklnrlrnrnn ringa. Der
hänför-rinna lnnösknpör sneglar sig i hnfvrcs yrn. ingen konslnär kan såsnnr kinr-rnnlögrnfen alrrgilvn
öesnn bilder.

En väl sotad kakelugn.

Hrrrslrnper Dnrnnnls kakrlngn h - naligl rlrng4 Den nrsnyr viö lrvnriö försök nn råd-.r bnl här-
lör ljörkn rökrnnln öfver nr hann nl - i ärr nrlrlfirlön älrln rnnknrnn. Förlviflnö nppsäner herr Dny
rann ell rillknnnngilvnnrlr pil sin riiirr, vi r hnn rnerlrlelnr nl: han önskar la solning nlförrl. Två slnr-
vnxln 501m nn "ln si nrh snln grnnrlhgl rirn grnsnäfvign knkelngnnn.

Anrllligen. Den ni kölrl anrrnnrir h-n Dnrnnn närmar sig ölnhärrlrn, när hennes rnnn som
näsa haller på nn länrln en hrnsn, rr hnn nlölsligl lilir vinnö lill, hnrnsnrn dcn ålar-lran ln- Drn-nnö,
liksom nrngön nf en osynlig rnnkl, inr inner nnp genörn skur-slenrn. Dr öh-ign i rnnnnrl bgfinllign
lörnrnzllrn laga inörn kör-l rnnnnn vag, in, nlvnn frn Dnrnnö, nörn vörö lrnn rll hnlrnslrfr. sannerligen
är icke rlrngel nn väl slnrlrr. Porlvnlnrn nrh grnnnnrne, snrn rihlörknls nl hnllröl, iörsvinnnälvrnlgdcs
på snnnnn rnysliskn sån.

 

 

 

w

0BS.! Fullständigt nytt program hvarje Fredag.

Rätt till ändring af progranlmel förbehålles. Pris 5 öre.

 

Gefle mil, werner Gnscafsöns lr.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1911
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain