#0521: Scala

Centralpalatset
Föreställningar oalbrlitel: lågt HQV-6174, ,. n..
Biljettpriser:

l:sta plats 35; 22dra plats 25; Barn lO ;.

i PROGRAM

1-5 Mars.

l

Klnemalilgia
Pathé-journal N:0 96.

Wien (Oslarrike) Bill-oil Rnlscllilds begl-Lllning.

Parisermoder. f Från Angusllnels modcateli Prolnenadmössa med s. k4 skolsk llälning,
garnerad med äldn vingar; Tailnnnö a med bla flälning, gnmei-ad med en vinge
i rsnsoni-ödlr; Mössa innd gin iliiining, gninerad med gran snnnnelslofsni- den
kllippor al rosor.

sanning-Town. (England) Ddl inedddlnn, nn pnnsdirn-iygni rTlnindei-dqni Drendnnngliliynen
för ell Inn- dngnr sedan lyckligdii lönn nr slapeln.

snnilnnsli. (Ryssland) En Inlglidlig ceremoni ngde nyligen rnm vid del med anledning af
Napolcolls älerläg från Ryssland (18127 festa llilnnCåmärkul. General Plelive
lllbrlllgndl- L-ll IL-lve lör det af lsill- Alexander lll kl7lliliiell(lcr:ldc rcgemelllel, med
anledning nl dess zoo-års idbildnln.

Alicanln. (spaninnq Kdnungnn af s f Inn iiiveivin- nyligen nn iiin-iäkining idennn glad,
Snnil ddmg därpn i en knp gling, där han inldnn .niin iinsni man lill indier.

KnnnlanlinnimlY (rni-kinl.) En l-ldsväda, om liir nn lid sedan npnslod nl niinknnl anledning,
ldelade fullständigt palal. H a Pol-lcll f

Gullrvillo. (Frankrike) Alerigcn Ililr en l sk klig i. vägs-olycka ägt rum. Iivarvid 12 [ler-
soner dödades nell många sa

" WWWNWWIWWW?WWWÖTWYWWWWWÅ

ddiddidrddmdmdidnmndmm

ämm -
Iå;
lå
å
å

 

 

 

Den försvunna

eller jordbäfn ingens härjningar.

 

 

Stort fängslande sensationsdrama från tiden för de stora
jordbäfningarna i Italien.

vi vilja ni ga liändelsnrna i lill-valg, nian nndnsi med nanm md nniydn
Ilnfvnddragen al drzmills innehåll.

Liksdni indnga nnllrn inn-n blef lilla "nnnn ndindi-ngdn in i-ninni-nn nnli nnp-
loslrilrl lins andra människor. Som vuxen kom lmn lill en grefvelzinilj som kammar-
jnnglfn, En dng knnnnei dn laniili .ned dnr-ns- lilln ilidkn på henrik. Denis lnnn råkar
under lek göra sig mycket illa Och då man lrIJr all del är Emmas fel all lim! inle sell
eller barnet urdelllligl, hlir hon uppsagd. Hon är mycket olycklig. Fnslän såret är
alldeles läkl lröstar lion henne genom all skänka henne en slnr docka, hvilken docka
hon själf en gång fält af sina föräldramjom hun aldrlgflärtrkärlna, mervhllr alltid lrnll
all hnnrlall-acmf-:lna ioslerlörilldmr.

Den lilla llickan gär OEII visar sin docka fill sillil föräldrar och blifva dessa
icke lilel förvånade då de SE all del är samma docka Som Llc ell gång gilvil Sill egen
lilla flicka, som är lörsvunnen,

På della säll hlir del klarl för dem all jusl Emma är deras lilla försvunna .
llicka.

T .

tid"
Gästupptrådande af

14 Mi JlIHN STEINBEUK

Nytt för dagen!

Stor lllusions-Buktalare-Akt.
Aldrig förr uttördt i Gefle.

.li -iil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traftäflingarna
. i Gefle
19 och 26 Febr.

Vällyckade bilder, omfattande de flesta
och intressantaste löpningarna jämte första
pristagarna i de olika loppen.

 

 

 

Hunden som sotare.

Putslustigt skämt.

OBS.l Programombyte Imåndagen den 6.

Rätt lill ändring af programmet förbehållesV Pris 5 öre.

 

Oeile 19ll. Werner Gustafson: lr.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1911
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain