#0520: Scala

Centralpalatset

 
 

Föreställningar oalllrlltel: låäil- lvl-il ålänli-.i ,, i.
Biljettpriser:

lzsla plats 35; 2:dr:l plats 25; Barn lO öre.

 

PROGRAM

1-3 Mars.

 

   
 
   
     
   
 
 
 
  
 
   
   
 
 
  
  
   

gnimmxm- mnnlillilmmmimm-nsilnIlnmnilmlnm-tnliimmmmmmlm .i "

Kinemaluglaiisk venklllevy.

Patllé-jourllal Nzo 96.

Wien (Osterrika.) Barnll Rnlsrllillls lwgrailling.

Pariaermvder. n Fran Åu " nlmlunleli
nnninlnn innii :ikln vi gnr; Tnlinnn
i .Snsoni-imi ; Mnsbn men gin ll
knipiini- ni insnr

cnnning-ann. (England) Del innlilcinn, nn nnnäniilni-lygel minimumV ni lm-niiimllgliliypuil
ill- nu nar (ngn: nn lyi-klincn inpl ni sinncin.

Smolensk, (Ryssland) En h gllnlig cclelilnlii Iigllc nyligen xnln vid llei men :inledning :li
annlcuns illurläg iliin RySSIflnrl (1812l NSU nliilnl-slniirkcl, General PlelivLI
lillirinznrlc (-ll lcive l Llcl :lf lim" Alexander lll kullllilullllerinlv regi-muner, med

:nl ill nhilcnlll4

Alicante. (spanien) Knnnngnn nf spnninl nimvni- nyligen nn inninklning i ill-niin slini
snnn nallen nzli-pn i en knplini-gling när han inlwni .win äin nlnn lill main.

Knnsianiinupel. minnet.) En elnnv niin li i-n nn mlnn nppsind nf nlwknnrnninnning,
nunnan inllsiniligl pnlnlnn ringa Pnrl-l.

Lcnnrvilln. (Frankrike) Aningen lini nn inlskinckiig niinviigsnlyclln :inr lnni. rival-vin l2 nel-

  

    
  

 

T;

lllmlllennrlln mtrl "4, l:4 :kolsk Iliillliilg,
in .nun bin ing, yn inr-nd nle en vingn
il ning, ganlcrali men män nnnwlcismisnr null

  

 

 

  

 

  

   

 

mer iiilnnnl-s och lnnngn minnes.

 

. , . 1;
Z - w Hwirrv Hwiill- HHHHIM- HM H vinn w- i wlilwxllw-

 

 

än X" k f

   
   
 

 

Cl

Försvunna

eller jordbåiningens
llärjningar.

nu,viMmmwnmmmnm

v zu

 

 

 

r Stort fängslande sensaiionsdrama från tiden för de slora
jordbäfningarna i Italien.

vi vilin ni nn händelserna i fiir-väg, man nnnnsl nn-n nngin mn nniynn
Illlfvlldllragell ul Llralnals iilrlellrillv

Liksom lnnngn nnnll-n lnnn bin lilla Einnin li-nnnll-ngen in mini-mn (ir-Il niin-
fnslrzid lins zlildrn människor. Som vnch kom llOll lill en grnlveizllllilj srllll kammar-
inngini. En (lag kommer en inniilj lin-n min; iiiln lin-ln pa lie Deras hnrn rnkni
ulidcl lek göra sig mycke! illil null (in lllall lru :Ill (lvl iir Elnlnils lel :ill lloll illlc il
niini- inn-nn .i emil-gr, llllr linn nppnngn. Hnn :ir niyuln-l nlynklig4 Flisinn såren :il-
kl lriistar lloll llclllll: "L-Ilum fill skänka llcllllc L-II Slur docka, llvilkcn docka
hun Nini ni gang fail ni Sinn nnn, som lllin nlnl-ig lin-i knnnn, men linl- niliin ll-nli
all lloll lllll nen ai :illa iosicrinlunl

Dell lill llickall gm ncll x l kill lim-kn ilir :lila lrirhlllrlir och blifva Llussa
inn- lilnl iiirvnnn nu än nu uni il. nnnnnn finn-kn win nu en gäng glfvil Ånin men
lilla flicka, snlll är k vnnnclL

Pli Llellzi ll blir dill klilri inr lltlll all illsl Emilia :il llcrlls lilla liilsvlilllia,

 

 

F

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

il ickll.

ll - Il

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gästuppträdancle af

Mr llllN STEINBECK.

Hvarje föreställning
Stor original illusions-akt.

Trollkonstnär, Buktalare och Humorist.

 

 

 

  

 

 

 

THANUNIMEH.

 

 

Hunden som sotare.

Putslustigt skämt.

 
 

 

OBS.! Pianomusik.

Räll till ändring af programmet lörlmllillles4 Pris 5 öre.

  

05er lgl l. Werner Guslalsuns ll).

Information

Title:
Scala
Printed year:
1911
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain