#0507: Olympia

1I 1 .vf 1
W Föreställningar: 1 W Biljettpriser: W
Hvarje 11mm från namn.. Äldre 35 och 25 öre,
N söndagar kl. 14 och sin. Barn 20 och 10 öre.
1 annu",u :nur
blrn som för Hd"Y

0BS.!

 

WH
WQW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H
Exprsidenlen H
Ruusevells 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

besök och storartade
mot-:agandeistuckhnlm 

-Il -I
N-lä
1.an- :Å-m ( n. rm mmm M: n

Information

Title:
Olympia
Printed year:
1910
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain