#0504: Scala

Centralpalatset
Föreställningar oalhrutet: gill?- kl- tili-Jin ., ...v

Biljettpriser:

lzsta plats 35; 2:dra plats 25; Barn 10 öre

 

 

E RG RA

13-16 Mars.

 
   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 

.O- Muslk af Musikdirelrtör och Fru CLEMENTZ. .if-

 

V Yi

 

 En färd på
llslellikiska Alperna. 

ålntressant och vacker naturbild.

 

 

Amerikzgki kqnstfilm.

Hästrättsklinnan

i hemmet o. på politiska klubben.

Lustspel i 32 utdelningar.

Annie Martens letver lyckligt med sin mall. Då visar si en dag ormen i
paradiset i en väninnas skepnadV Hon är medlem i en politisk klu b, hvilken verkar
för kvinnans rösträtt.

Annie blir medlem :ll klubben och lran detta ögnnblick är (tat slut med
lyckan Hon iörsummar sin man och sina barn för att öivcrvara mötena i klub-
ben Mannen engagerar en lnrslrällcrskn för att taga vara på det försinnrnade hemmet.
Den nya lrnslrrrllerskan nn näntörande nn dnm H lningnr snart med sin duglig-
ilet åter Ordning i lielnlnet. Nu vakna de velI ligt kvinnliga kälisluma äter IlOS Annie
Martens och den starkaste känslan al alla fr svartsjukan H väckes i allra hö ta .
grad vid äsynen af den vackra hllshållerskans förträffliga egenskapen Honrråtertår W . W
sitt gamla intresse för hemmet, upphör Vmed litvel i klubben, och den husliga lyckans
stjärna strålar åter med förnyad glans.

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MrSleinbeck i

llel humoristiska
lickuret.
De gordiska

knutarna.

Andeuret i för-
bindelse med en
af Cornevilles

 

klockor.

X

 

 

 

-iilirrrrrrrrrrrrrrrrrrl-rrlrrY -- - --
rv rr r

r rr rrrilrrrr--r-Årilrrlrrrr-rrrrrrn
t.....rrr..r. rr. rrr v r. r

 

 

 

 

 

 

E En eldsvåda i i
i Kj
I i :
f Mo" 
.- 3 Va. 
"I Naturbild. I
. Det har nlltirl företallit oss som skulle det vara :rf ett visst intresse för E
j publiken att få närvara vid en eldsvåda i Moskva, där snön och vattenbristen i töre- B"

ning törläna en alldeles särskild prägel åt brandsuldaternas arbete. .
iififrlirirtråiiitirrrmliiårrrrirrrrtrrrrirtttrtr.. .riirrrrrrrrrrrtrttié

 

 

 

Petter vill blifva
tjurfäktare.

Dråplig humoresk.

 
 

Rätt till ändring af programmet förbehålles Pris 5 öre

Oetle IQIL Wemer Ollstnfions tr.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1911
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain