#0503: Scala

Centralpalatset

Föreställningar oaibnilel: tiil? 32300211 ., ...,

Biljettpriser:
lzsta plats 35; 2zclra plats 25; Barn 10 öre.

E PROGRAM E

10-13 Mars.

 

.GW Musik af Musikdirektör och Fru CLEMENTZ. véev

 

 

 

Vilda Veslems Cuwhnys

 

eller
Lifvet på prärien.

världens berenrriaeie Cowboys uppvisar med en eijz-iriiiei, nardigner Den döde. .
förakt earn gränsa iiii rie-r air-ringa, sina irniebrytanae kanaietyeken. V -

Handlingar, sem när i Europa skulle betraktas som iiirsök att ii-esla försy
nenY utför han hvarje dag under sitt arbete.

I ett diärft språng från hästen, som är i full karriär, upphinnns de vilda tju-
rarna. Cowboyen griper dessa i lioriren och tvingar iieni med jam-.krafter iiii jar-den.

Oförliknelig i utförande och korrekt i alla detaljer är detta en bild som till
hvilket pris som helst vill ses från alla jordens kanter. Det är intet bedrägeri, ingen
elterapning, intet försök på att göra detta framställande sannskyldlgt eller missvisande
f och intet förut tramvisadt kan Sammanföras med denna originella oförlalskade bild

 

från den vi a vesterns prlirierY
Det är farmarliivets historia som uppfriskas och fol-tsäites.
var bila nar einngrafieki inireeee, Den berömeinerer sein eewheyarna Henry

W i 1 As I - 1
i 5 i I
Grammar, Toni Mix, Par Long een Johnny Mallen; föreviga för framiiden de: prä-
rielit, som nu håller pil att utdö4
I
- - .
L
. i Upptradande
l
l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

af

Mi Steinbeck
Nya liick

Det dansande skelettet.
Andeknutarne.
Vattenfallet eller de

mystiska skålarne.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

J

-iiii iiii--iiiiiiiii- iiiiiiiii
r..

 

 

 

-iiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
..r r .rr ,

Fotografering i naturliga färger!

 

l automobil

genom Savoy-Alperna.
Från Thues i Arlesdalen.

 

Häniörande naturscenerier.

 

 

 

PETTERS VlGlLANS.

Komisk scen ai TIMMORY. Spelad af PRINCE.
Obestrldligen ett af säsongens mest uppsluppna skämtnummer,

Rätt till ändring af programmet förbehållesV Pris  öre.

 

Gefle lQll, Werner Gustafsons tr.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1911
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain