#0501: Scala

Centralpalatset

   

Föreställningar: lillf- min; ilj, iii.. a,

 

 

PRpRA 1

ol- Mlnlk af Muslkdimktör och Fru CLEMENTZ. .fv-

 

 

 

 

 

 

 

nnm..ir.....mm...nrnrium iWWW".nun-.WWfinfin.. .. ..  nw.,....r.i.n
å . 
r ODLING AF DALIOR. 
= i4 Rolknölame.. 2. i ianuari pianleras rolknöiarne ikruiam. 3. De försla 
å skallen skäras ai ucir sållas. 4. Pianiorna öivarflyllas i driibänkar. s. i maj manad =
E nlplanleras plantorna på kalljord för all blomma, 0. Dalior i full blomning. 7. Olika :
g variaiionar ai blommor. 2
åwwww ....Hin-Wigwwrmwirr WWWW.........,Wrrn.n WWW..... f
eller

 

 

 

.... Uppföstrarinnan..

Herlig Gantonven Hoheberg engagerar under sin liuslrus borlovaro en uppfoslrarinna för
sin lilla duller4 Hertigen laiiar lycke lör den sköna geslallen Maria. Genom Sjukdom förlorar her-
li en sin huairu. och söker airi irösi im Maria. Tiil en början myckel molslräivig, men liii sin:
ö verväldi ad ai sin kärlek, loivzr hon honom sin lro och sin hand, men har icke rnärkl, all Gasions
svärmor å örl deras samlal från ell lilel hörn ai lrädgården och ämnar nu söka förhindra alllsainmans.
Härlill blir dei Snail iillfällc, Herligen blir lelegrafiskl eilerskickad (ill Paris, Och III! lar svärlnodern
liden i ansprak all omlala för henne all nlrlrig kan hon få gilla sig med Gaslon. Maria maste finna
sig i all skrifva ell bref lill Gaslon eller svärmoderns diklainen4 Hon lämnar snart därpå sloliei fiir
all söka annan ulkomsi. Då grefven åierkonlnler, är han alldeles iörlviilad öfver all Imn gåll Sill väg,
ai hvilka grunder o. s. v., men måste ju ilnna sig i del Oundvikliga. Efter lvå år visias han pa en
badar! oc lräfiar Maria, Hon hälsar hell flykligl, En annan dag ser han åler Maria i parken på
en promenad med en gammal dam, då hell plötslig! heriigens lilla flicka faller omkull och slår hål i
sin iiiia panna. Maria är papasalig, hjälper hanne upp och för hanne in i viiian, Här finna rir iwaran-
dra ålar, och genom flickans bemedling hlifva de förenade lör hela IifveiV

 

 

Norska visar4

Fröken Frida Böe 

Bokken Lassen rn. fl.

 

 

 

 

 

  
    
   
   

mååälåälåäKäääääåäääåägäääåägägägääääägä 

 Familia-Bai i win.
i

Ulomordenlligl vacker och inlressanl bildserie.
Vi se här å denna bild tusentals personer samlidigl badande
vid flodslranden.

-fr Käääåägääå

gåKäEägåKäKägäåäEääälåäåäåägäåäkäiåäää -

Miinchcn.

Intressanta naiurscenerier.

 

, William Beck.
Fröken Ragnhild Linné.

37

Militårskåmt i l akt af Wzm Beck.

PERSONER;
N10 av Kari Johan a . . ......... ., , . . . ........ ..  wrin Beck
Main, Dalkulla . , . , . ,. , . .. Frkll, Linné4

 

 

 

 

Rosell-e är lröll på tillvaron.

Konziska takerizr och upptåg X långa banar.

 

Obsl Hvardngar kl. 0 o. Söndagar kl. 112 4 barn och familjföreslällningnr.
Derefler 50 h 35 öre. Inga barnbiljeller.
Rill lill ändring :f programmet förbehålles. Pris 5 öre.

 

 

Odle lllll. Werner Ousliem k

Information

Title:
Scala
Printed year:
1911
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain