#0497: Scala

Centralpalatset

llvlrd4 lll. iflll ll. ln.

Fömlälllllllgäfi ml. ,,l-sl.klll.-.

 

 

 

: PROGRAM -

an-n Anni"
44!- Musik af Musikdirektör ocll Fru CLEMENTZ. .49.

ääääååägäåäKäKägägäiääåälåååäääåäåäääåäääiåäääiä

Sports allehanda.

(Pathé-lournalllzn N10 IOI).

FIUNE (ungern). All-is lyiiinile klinlvlil. DOWER (Englniid). til särskild
llnlly inn- iiiiin-llllill fiIn- linlilll-n lll-ng-Knnil lll. cANcALE (Frank kn.) Unn-
lil-lsningen blalill .ililillnb- invlnilii - nell aiilnllniiinv nl llnnflililnii, lll. I ii. i; ii
Rivl-lll liin- nnlänlll finn lviniil-illl lni- lill .= lll I I -ii-lilnlinll-V GE A.
Mlll nnll-llninli nl llinniiigl-in iii .I liiinl- , inn (inn. il. el (Ainiinl snn
ciiniginl nilillllil iiillli, lll. Pnriseiniodei-. n - i i iislninn aliilil-i- Ailnnlnilllln-l
lillii linnlliii lllnliliäsllnienl. fr Buc (Frankrike). Aiiinlik Vn lzlinnix llylili- nilll ln

- - lin lan-is llll Cliiiiiiliiillfi-li-iinl im kni) lll. Han lllnrlnl vill Pn,y lll Ulsnl.

-l l ll- nn l.lill nl Kisln iiiilll n lllollol) lilinls. f conzgonndiouk
(Tin-mel). llo lill: lin n nylinln nlnnin l-ii linllili null-.vann PERM (Ryssllind).
En mil I n. niin nylinnii iiiinilifiilly n i-il i liill nlliiii ini-inilil- lilniiilili. g, nn) iippliln lll
ln lllnlvnnii, .iiiiii l-iillllll liiill Bliii- iiiiIillll liliiiill- illllinl. lll linlliiliinlll lill-ii i-inli lill-
llllll-s :ll-llinliiii i iii-ii Llllln-iili lllilllnii i-lz-li.

I ääägäm

 

f

   

z?
ä"

 
  
 

 

  

ååäågäääääää

   
 

 

    

  

 

 

 

 
 

 

I de ösiellikiska alperna.

De mest förtjusande nalursceneriel: (Sill-llili-linllllll.)

Vi li-llinlnl in; l sllilliiii 7i-ll iii-li illi iiiiilninl iiil lll-ii lill-l .liiihiniln mini lilnllligii l-ii
-li iili zllllillln lil-li iijllln nl lill lll-ii linllinn iinllni-li. lill linllilnlllilll pnininlinil liiniilni-
f lin vinn lililliln. iilll sillnn vi llniinnl liiiizninii, nn iiiiiilni Sliiniilillnliii - llmll in.
il -l inii Slinll-ii. Min lin llniP i-ii l-iinilnl-iilll- vnllllll l l i iiliil- lll iIlbll-li-illiilln Kilillinn,
nlli lll-ln ininliiin :ii- iii-niiin-lllliillnll Slinni ll. llnlllll lill lll" inn lll- lill-ll liililli xliiii-
nlnnnnliinn, win sllklll lilin, lillili lich lilllinllll ill ilifn lvlll. vinlll lilnliil-n llilsiininn x
ninniiinniliii, ill-li ninn knn i. i miliii iliikliiiin rnnlliinlll-lil- il-nn Aiillnln liinln lill l l
vl-ni-llili lninl lill llligi-i llliiilizni llln nil.liilinllli (illilinlnlllnili lama in illliel lillill-l.

 
  

 

 

  

  
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En Enl-niin lnll-i- nn ilnlnn nn lsklninlinil linilln lin l.llilllnai iifl l-li
liiininli-iilii- v . iiil-n iiili-llli i ill-llnniinli all iinn l llnlil Iii lin. iiiili- Ill.-
niycli-lli nlngni. in lilin kinnniil lill mnkclicien inin niyllwl ililnigl-lsl lll
36ng lll lilenllnilli il-lnglinili inningl liniiiini. slmnn .liiln liln ninellliliil lnnnil i
x ikliii iii-li iiiflllnnil ill-n lill sin linllnll, i-ll llllligl inlvaiiizisll hllnll inln-nllllillliiv .
l lll-:iii inlinng.. ln iiii innl .iii-yli. niin nn ill iiiiiilll lll lilin liiilll inyl-lll-i (iiingnn lilllin
l lll- Äiliili-inlnlnn ln-lnlnn.

vnii liniilllinil lilii liiil-lll-i-llil llnniliiii iii-ni ill) lin llnnili. niin lill-i lll-ll lill-inn
l min ilyl-l-nn. lin lilil liliinllnill iliiilnii iii-li lill linn nllilll- nllli iinngliinc iiiiiiii

n liiiiiiini .li-n lill-l linii linllii iiiiii liili. liniinP llinliii ilni lill iilllI . liiillli-ii liniii-

l l il lviii .lniinillnilin nn liiinlllnilllli il- lllni ilIn-lllnin nn
II llllllllll llllll lllllY nlilllllllV
i

   
  

 

 

 

 
   

lnln lilin ilnl ni i n
llklfl will! llnll lurllmll v lm. hill han llziklild, llll-ll lll
.nn-n "in-i, lliiiiil-n ni sliliiwl vnl. fil-ll lll-rällni- linln lininl

iliii illiii llill linkn nu lniliklillllll.. gllillil, llli ll.iii nn nlli-:li .nn .ilil-.i
lll-li. vn-nii lill i-ll lillli-i- llliiniliniil liiii nn liniiiilll ii; .iiiiiii iiii ill-ii lilll- -Il
(lill-mi:

 
 

   

 

  

 

 

Kr

 

Ulliversalhumoristell

William Beck I
Stort

. jubileum - P X f
program.

fnul-...- ...nnm...ni.......................

,

Kl. 9 e. m.
. l Mililllilllnnninn 4llll .

Skall  i l

nun-...nii--u-.n-...w

   

 

min."

 

 

 

Rosalie ställer l ordning
sin nya våning.

.ii nisll linsninlll-i llini vill all innincn liyn liining .kilil iii-n in .
l ninll nll liyiln, lnini linii gin iiilil ln ilvi-i in mil- iln i iiii

I niiilvl-l. .niin i lill nnnnnsll lin--lnnlllnll lill ln-lwlli.
Rimini nlliilni iii-.il i kär . . in llllr sig li nllliinl-lln nl illlil-l ini. niliiiiilllgili
sill nihlll- nn: iinllnin lllinllll ni vnninnnn Ml-n niin lini- nnlilnlnnll iil in lilllw
-inni "ännu ln i ninnnl-ns iiliiinn ln-li vnlllf lnnllnll en iiiiIiln-l niin-i liinilini, .nl i- del lil nnilln .
4min gfn ell liiil lin vnllenlellnlnn. ll, livnnilnnnni våningen .ni-l- vsiinnini ll vnllnn, .liii ll illil
ligen lln klok, ill livilkl-n llllknniini lllnll lllnlin, sin-l i lill-i i nllnnigln nlvnnllii ii i linil
i ln kiilrlll. V Nzli lgni-cn inncliiinni, ninil lilllijInlii nl :ll block, iller ln i ninl llni . .n inn-lll .. .-
inkl lilllll nlilivel null minne: lnkllniiin, inn; .ifvnn niin nisill in ln vid ii1 lnillåin

i

 
 

 

Rolåfllit ul län iilcn c
nnnfll lin vi l" n.l linnnl- .-
llällil ink, iy vill livail ilel li i i

  
 

 

    
 

  

 

 

   
 

  

  

  

 

 

 

OEM Fullständigt lllylll program lFlrlL-llng 0. lllliålllllllllg.

Rätt till ändring nl pmm-:maliin förhl-.hiNI-å. Fill; 5 låna.

 

(vill: WH . WWW GQMHNIIW ll

Information

Title:
Scala
Printed year:
1911
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain