#0495: Scala

Centralpalatset

Föreställningar: lllll" lf" hfl? hå i: i., n

 

26-31 Mars.
new Musik af Musikdirektör och Fru CLEMENTZ. ml)-

Uliutlling ai hiullar.

Småtreflig originalbild.

Extranummer.

 

 

Norska visor.

Fröken Frida1 Böe 

Bokken Lasson rn. fl.

 

 

Ett af säsongens måst storslagna
och känsliga dramer.

Faderns fiol

eller
Kärlek och i musik.

Prolessur Antonio, en kålnd violiilvirluos, har lärt Sina båda döttrar den ä a
konsten. Della lilla lamiljekapell spelar på ett al stadens måst besökta koncertcaleer4
De båda flickorna, sombåtdajw unga och vackra, ärosuatunligtltis kapellets hutvud-
punkter. Fadern Observetar all man "rSkildt kurlistlmr linne yngsta dollar, Fel-(li-
nandlne, hvilken ger en nng rnnn frn-stim. Hon lan-star naksa att hasta blickar på
honom. SÅ ser ladem att en biljett skickas lill henne. Han blir und och gersdotlem
en tillrättavisllin . Eller konsertens slut går fadern hem med sina döttrar. och 1han
försöker att a Ferdinandes Vfå veta hvad biljetten innehöll. Det slutar så att la-
dnrn rycker från henne biljetten och mer :in frin arnnn- hnn gu alrt pa hennes gn-
ranslnn ash latanth-n, Han älskar hannrn dank mer nn sitt lörahhahsrn och en natt
är hon plötsligt rörsvnnnen för att inga äktenskap med den unge fran-ningen. Akten-
skapet välsignas med ett barn, Till en början lefver Ferdinandis i högsta lycka. Men
hennes man börjar tycka det är för enlormigt och börjar söka iörströelse utomhus.
Snart äro F. och hennes barn alldeles ntblotlade och förgäfves söker hon att få :nl-
ställning. Hon mottar alla möjliga tnrslag bade goda och onda, men hnn vet pliktsn
mot sitt barn. Hon beslutar att vända åter till föräldrahcmmel med barnet på armen.
Systems kärlek är ännu stor. Hon söker beveka sin iadcrs hjärta, men törgälves.
Då tar hon Violinen lör att spela några gamla tuner från forna (lagar, hvilka melodier
han alltid brukade tycka så lnycketoln. Det har gjort sin verkan. Trolltonema halva
gjort hans hjärta vekt och med strålande Ögon Slllter llnll henne i sin famn. Dock
sinnesrörelsen har gimt henne ganska sjuk och tillika har hon iitiragit sig en lör-
kylning. Man later henne hela ringarna hvlia i sn stal, enar man konstaterat att hon
ådragit sig en lungsjukdom. Hon slår upp ögonen och ber honom iinnn en gång
spela den gamla melodier., till hvilknt han tycks lyssna rnerl tortjnsning, till med en
ganghsnnes ansikte förändras, litvet har-nytt och hennes syster trycker hennes ögon
l tillsammans, I

   

 

 

 

 

Frillan Ragnhild Linné.
William Beck.

 

 

. STOR REPERTOIREl

i "Skolmästaren" (Kemisk monolog).

l "Mekrofeliton". uNeger Duo".

. Militärskämt i en akt

 5  af Walt Bark,

i PERSONER;
W:m Beck.
Frkn. Linné.

N10 37 Karl johan
Maja, Dalkulla .
, En volontär

   
   

 

 

 

 manga-11 i 5611 Warta. 

Franpanta natnnnzllningarY bland ns rnäst hänförande vögat är i tilll-alls att skada.

De elektriska skodonen.

En underbar uppfinning.

 

 

 

 

 

Obs! "vardagar kl. 6 o. Söndagar kl. lls 4 barn och familjföreställningnr
med vanliga biljettpriser, derefter 50 å 35 öre. Inga harnbiljetter.
Rätt till ändring af programmet förbehålles. Pris 5 öre.

 

 

 

Gefle lgll. Wemer Gustafson tf

Information

Title:
Scala
Printed year:
1911
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain