#0493: Scala

i i
Centralpalatset

Föreställningar: lill?- lllämlfiln .. m.
Billjettpriser:

lzsta plats 35; szra plats 25; Barn 10 öre,

  
 
 
 
 
 
  
  
 
  
  
  

21-27 April.

 

 

Descrtörcn.

 

 

Sensationsbild af första rang från stormakternas
kulisspel om Medelhafsknsten.

Dramatiskt! Spännande!
Med härliga partier frän den sköna Rivieran.

Handlingen, hvars gång följes med andlös spänning,
utspelas i 28 stora afdelningar.

 

 

l. Manifestel. lö. Arbelssökande.

2. Fanemsslansler är i fal-a. l1. Er man :n- npplagen på listan bland sak-
3. Alle man under rannrns. l nade.

4. Tvingasl all vara mna. l is. lill han i sol-g.

5. Afskedel från hemmet. j 19, Fl:ln år senare.

h. Den lsörjande hnsn-nn. j 20. En nyll gilla-nal.

1. En slsla alsksashyss. . 21. Desellnl-en lfh hsmlänglan.

8. Ett läger inbäddadt i snö. 22. Återseendet ai det kara hemmet.

o. q . l-l" n. 23. lghinic och halvan vid hinken an få
10. Hyklell. traila sina kära.

ll. Unlformun nedgräfves. 24. Ett nedslående meddelande.

ll. l båt öfver floden. 25. Erl örverraskning.

13. Vid gränsen. 20. Hvad som air gjurdl, slår ej alt andra.
l4. Gransvakierna. 29. Sill egen dnnlarlr.

lä. i f" i. ZS. lAllt är slut?I

 

 

 

 

 

  

Bonden HIW Llllm-Iz OISMI.
Hustrun . . . . Fr!! Hrllriksrll,
Gonsälal-sn . . . Hm zmigmhvg,

  

 

 
   
 
 

 

Anni-ull av i ljllnsl hos godsägni-c oskojnfi, Och larver ell lyckligl
hlmiljelii med Sin vackra hnslrll Maika, Och deras lilla (lotter Kiri. Da får härl-
nulsevis godsagm-sn sn ang syn f" Anni-sfls hnslrns skönhet och då han vill
laga hsnns sin-ilm- Och ropar hnn i -rligl na hjälp. Anni-sn, som arbetar i när-
hslsn hör skriker. stör-nn- nil för all hjälp-.l henne ssh icke sig sjillf lnliklig slår
han guds en till marken och befriar sill hllstrll. Men natlirligtvl tal cke en
nrhnlnl-c sälta sig nnp mot sin hsns nan all hli slmllad och Andrew gl-ipl-s,
hal-ss npn na slalth och piskas all han signal nel- lill marken. En par dagar-
sellare träffar godsegaren pä lille Kiri, Andreth dotter. Hall pratar med henne
och blifva de goda Vänner, då han iller rider bort. Plötsligt ser hon htlrusom
hästen snubblar Och slungar honom till marken, Då lilla Kiri knmlllel" dit ligger
han med alhrutet hen, han heder henne skaffa hjälp och så lort hennes hen
knnna häl-n skyndar hon hem och heder fadern komma inr all hjälpa den sjnke
mannen. Andreff följer med och ser att det är hans dödsfiende, NII Skall han
hlimnns och insl som han ämnar slå lill, ser han sin hinns ögon vända mot
sill nnsiklc och hun her för sin nys van. Han han icke. Raskl hjillpsl- hannpp
godsagaren och hjälper honom hem.

Några dagar sena-a kommer gndsägarsn hsm lill Anal-ell, lackar hn-
nlnn för hialnnn och gilver hnnnm nihsrsn sann ägnnnsrallsn ölvn- hnssl han
hol" i och marken han står på, men, säger godsagaren, det är lilla Kiris skuld
alltsammans.

 
   

 
  
  
     
  
   
     
 
   

 

 

  
   
  
  
  
   

De Ismå Apachelna.

Säsongens hittills mest

uppseendeväckande lnstspel.
Apacheflansen utföres af

"ådrzfz 066 Emy".

 

 

 

 

088.! Fullständigt nytt program hvarje Fredag.

Rätt till ändring af programmet förbehålles. Pris 5 öre.

 

 

 

 

Gefle l911. Werner Gustafson! lr

Information

Title:
Scala
Printed year:
1911
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain