#0492: Scala

Centralpalatset
Föreställningar oalllrlllel: lillf- kf. Hill "il lll,

Biljettpriser:

llsla plrls 25, 2-(lla plals 25, Bal-ll mal-(-

l.
A ey

lived", ,.

PROG RAM

23 Oktober.

 
 
  
 
 

 

 

 

Pianomusik.

Veckans nyheter.

Gaumontrllournal.

. Parislllodell Koslylller lrllll llrlllé slllfl-sv Hallar lr. cllllll
lllllllllllllllllllllllllllll llllrllll i srlllell. 12 pcrsrlllrl lllalllllllls, llerll llllllrn s. lm.
mellan lllllien llcll rulllfiel. sllllllll Mrlllllllcl v. nr llllle-lel ll-llllprlllll lir-ll null
A Berml. l;ll lllllllllrlllllllull ll lllle Slllll lllllll-l llljcllr. Mosklwl. Dell rlll- (ll llll -

f ,

 

  
  

   

lill; lllllll lllllll lll-rllllcllllllllnl-lll slrllyllllls lllglllflllllg London. Dlllllllrllal ll llll l
lllgslqllllllllg. vlllllllrlle i llllllllllll llllllrlrrrlp, Athen, Dl-ll gl-rklslrc lllerllllll lllrll

 

Avrroll rrlllllllcr sill llllll ell pllllslllllfll, lllllllllf lllllls lllllllll. Grekiska rlllllllll lllllllr dellll
Skr-pp, rlllll r (ll-l llallrllslr l ollrlllcll, f Ber-lfrlfspllrllfllll, oplllllllllrl .ll r-ll glllllll-
. .llllll l Sllllllllllll. Mäncflrll, Hllllfrslrll.

 

 

 

PROGRAM

23 Oktober.

Pianomusik.

Veckans nyheter.

Gaumont-Journal.

 

. Parlsmoder. Krislylller lrall lioué Sam : Hallal lr, Charller. f Paris. Lll
alllmllllllilulllllilrlls :lill-lar l Suincn. l2 personer rlhrla cs, ilelä lHim Salladcs. Tvisten
mellan Italien Och Turkiet. Sullzln Millwlnvl V. Du lurklakll trupperna llcll llllltllll
l- Berlin. Eli llxllllllellolllell, [ll bock som gilvel" mjölk. Moskwa Dell lör cn llilli-

  

lins llllllll lllllllr lll-ullllrrlllllllslerll slrllyllllls llr-gllllllllg. f London. mmm-lm mllalll
llägslljllllllllg. vlllllllrlliV l lvllllmllll llallllmll All-len4 null grrkllke lllellilulrllrrll

Avr-lllll .lllllllllrr rlll lllllrl ell plll llllllll, lllrlllllllJ llllll, lllllllll. cll-eklsrll llllllllll llllllrl- llelll
Mill) llllll år rlel slal-krsll- l orlrl Ell i Bull-lli splllldrlll. Ollllllllllll-l lll llll gyllllllV
slllllllsllllll l kllllllllnll. f Mllllcflell. Hlll-llrllrll,

 

 

 

 

 

 

Sellsatiollsnyllet från världsiirmall Lubill.
OBSJ Prisbelönt ål senaste biografntställ. ingen.
Amerikansk scenisk konst. y

Den Lilla Rebellen. f W

Sturartmll krigsdrallla från Amerikanska friheiskrigst i 63 afllalllillgar.
ä "ll" en lmrdsizlis

 

  
 
  

ls- villla wallx- llr Qll rallrlllsll llllllzlllglllu lll SyrlsllllurrlaÅ I
llallllll mr llvmlrr l llcllllrs lllllrlllegllrll, llllrycker llllll på lllla S l . rll..ll lr lllell llelm ell
llllg llrlrll. Gille-er, Rillpll Roy, llllpvaklar ellllc lllllgl, rllrll llllll ull lll llrll llllga lllls-
sell, surll l llllrl [li alll Sllll mer llrlllolll " lllll llllll llllllklal- lllllllllll. Uolrl llllllcr I
llllr vlrlla lyrllals llllllslllllllll ull llrl kl-l llrllllllgllcll-r, Sulll llllll lygklls llrlglfvll slllll llllllllrr,
nllll llmllackes lll Roy, slllll llllllllller llrllllr llrl lll-alla l llrlllllls llllllllllllgssllll. l vrellrl-lllllllbslllll.
ll-r llllll bull .sirrl llellllr, kallar älg llllp lll ell ll; llcll om llllllkllllllllll, lllrll llplllllllllrs
Urll laws llllllaka. s=llll llllllr lll-lgslllll Sllkrr llllll .lr lllll-l s. l lrlrlll-kl (irl smlrlll lllllll erkän-
llcr lapllel sin rlllllllr nell llllgc lllllr ell, fill-ll lll lllrlmlls llllgrllllll (lr-ll slföllllrl, llqlllllllr .lll
rzlrlllll llellllr Sllllll l llllll-.lr all llllll val l slll flllll lllll llll llllll flsl--vllllllleÅ älg Ocll sklll illa-lan
lllllll (lll llllll lllldu ill kl all llyrsl llcllllr. llllll lllgllves Ocll llalrllllcll rlrllgrl lm Arrll
gå, lrrlllrl lagar sllll, llrll på llllllll lllllls - villla ell gång sllll lllcll vapcll lllnl Rlllllll,
lllllllls lir .llrl- slllll vällllrr .f lill llrllrl
Bilden, som är inspelad af Arllel-ikrls löl-rlsllllm skådespelare, är ett mästerverk

f slllflll spel som handling,

  

   

 

 
 

 
 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 AIB. Konstfim A.B, 
lf VA-

å
z

I elfth timmen

eller

Ett ödesdigert teater-besök.

 

 

Kraftigt gripande drama ur lifvel.

i Lille Bill)l ll.ll- lllrlllllglls llll lclllrrll m" sllll lörlllllml o. rclllllllcl llle llagol Slllll ej
llllllllllalllel vlllllal sig.
lll-:ell ellrr lmlllr rsllkul lcllrl ll lzllly llllzll llllgm al .illa llllllllllllgll urll lllr-ll llrllls

  

 
 
 

lllllljilll lll- Swrll-r llllll lrlrrgrcllrlc dag srll.
"ell-are .lll llllgcll llll llr- lek-l lllu llfl lllllllcll lfll Billy lllerr llll spela lllcll wlkllgn llirlll-
min, sll .lll ll.lll llll-lllllgr-l lrkkalllrlllrrllrl lll llllllell. llllr rll gnlllllllll Ckll llgger l. lllllllllr-ll,
dlvlll-csrcll solll skull spelas. Hall law blir"
llllllll-ll llllb gl frall lallll.

llll llll llll l-ll lllrlrsrllll .lllrllllll llll llcll
l .yslul Ulllllolll, Sulll llll inre-5 llf sl
mm llllll llflrlr och lyllL-Q lllllell alll llll-r lll-ll lllel- llr valmll. solll Bill - lllllllmr .er llllrm,
Ålgrs, lll.lll lol llrl lll solll llarllell arr, llcllllalllll ål lll-lrlrll.
llg lllrll rll lllolllrllm llrlllglls llllllll l ulllr- llllllllcll.

   
 

c huru dc srlallhl

   

  

 

  

llmlkl-i lllrlll-r lll ll gl-lml llpl
Dock eller ell sl

 

 

llllzlllllc kllppk

I
IX :vs-.I Spännande. Medryckande.

LLOIX

 

 

 

En gymnastikupp Visning
i England.

Någlll llkll-.llllleÄ aldrig vlsals i sverige,
Dekorativl.

 

Rätt till ändring af programmet förbehålles. Pris 5 öre.

 

Gefle lQll. Werner Gllslzlfsons tr.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1911
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain