#0488: Scala

., ..
- n;

F

Centralpalatset

liviiril til. 6 ID c. iii.

Föreställningar oillbrtitet: M P t 5... t, n  
Biljettpriser:

i plats 35; Zztlrzi plats 25; thrn 10 "

å
P

 f m

Gav-V 1!

v92;

PROGRAM

307-6V jan.

000m -EMOO

Slaliien från Karthagii

g Eller 2

Lejuiieii på amliiiaiatn.

IE Oct-hörd! spännande skildring m
från roman-rikets storhetstid.

OBS! Detta imponerande mästerverk är en al (le mäktigaste
bllclskapelser som hittills åstadkommits.

I 28 stora utdelningar.

Ntvlttlisltitvitfw rnlirtlcw- .yr-fint (vi titlfiftitttl mit tltiltn mtmtiftitw
.slnrttrltttlw tittmtltttll.

1

. tvn nitiintntt- ti tttnt nttiin init inn-.x titi ntnittnnn.
lit-n vnttnn Lntn t-itnxttnnni .tt nitt- P intitnt-titisttnn ttii niin1
tngtinn iiinttti .min nnii innnn
. im ntntii :iiiint titn tnnt f tinnnfin ttnt. ti. i ntnit-nntttn
iytitnti: .ttnttztnnninnn
xVill iitl lIJlilHi-tlh
. i1 ni t innnnin-
. titt tytttti. ttnntnnu nintin twin-Qi.. it-.nV i Nittwns itnnnniv
titngn. . t-.t .titt-intntM-n
Hittitingttn t-ntitt-:tgnt witttntnitiwinittV i . rtnin ntnnp tiii t-niiiining
tiitti. . tnn-nfiit thnnV Lit-.n .inn .tt-niin
. i-t;t.tftnn tintttn ntt en tnntittn Antti intt iiyt
ntttnn ttii intttt-n titnti 1.- litin iii-n inntningn.. niin-finn"iiiniitt-t.
. int- .ttt iiittitin tian ntntin nt-it itin. 25 iiitifiint ni tniknt
titn nnnntt i .ngn att. iin iiint inntt. vttittijtnnn tttiizttttntt
i. .titnttniin in vi-t- in ttii Lit-ni nntt nttti"ttt,ttnt-ti.
. Hnn i nt gtttiin. 27 itty ttntnn nntttiigtn nntt kttstin.
. rtititiit mig ttt-it in; tnt- nn .tnnntt za, Din- inninit in-it ii-iitct vintin4

Mlirilt Oltiwlurtl- Div) (Tzilff ifnti Rrigtlliti.

...Om

FLORENS.

Fltmtnx iir li tit mvllnli Mnilniitl tvi-li Tlniriii, :ir llnliOlh tvillignstt- stiltl. Sliitlell nt lit-lt!-
gtn nn tintin nnint .nn -n i intitgtnntinn .w vi nn ttci mig ttnn Atn-nninctnn. stntit-n in int-tt t-tt
uni tiint vnninnste unit inn tittt Etiniiit tntntnt-t Nin int-tit- . tttn mkt-n . 2 titnttt-ttt-t, iintwttt-tt- nt-n
POI-tu iti Sim (itnvniiiii ltillliätn iii tiii iitlil till k: Wi Dun cuntinlziått- :tntlätit-Icli lilui lSSQ nuth
t-itvnn tttii nntttygit. t tiit- tit- -nttnnnnnt- .tnintnnnn inn tnnn byggt en i. it ttnntntn nnnit
nnt .ntntititt-tttn. m vitt-inttstt- Kntntn. . tt. vitt iit-t t .ttbtinii vin rtn-nntninni, vin tintnnn, nn-ttnn nt
niin .Qntut mit tnntt vnntttn piantftingnt nnit pntnts, vin Lin-intimt, vin ting-gin n. i v. tittttnninnttnn..
iiit) ftirf-ititttln int-it ttlt-lttiiäl: litilyuiiiiig.

 

 

Minit; snitt-t1 ttvimmn tillit-tt tty Int.

 

 

 

 

 

Amerikansk konstfilm.

SOMMARSÖL

9:- eller
Den stora förlofningsdagen.
Lustspel i 34 afdelningar.
Säsongens mast vackra och glada nummer.

. Vitt- ginttii ttinnn. . mun nt tit-n tnttt-v
. Fyrii hett. tiitte skuttliciui , snitt iittririiit i-tttiiiui
. Ensnnt kw vitt nt-.ntttt . ttn in niin
intvntt int tis t-nitit tzigtny i
. En lilith i kile-n. 2 Sw (litt lit-niin; ihstnimif
. iitnttiii-ittnn nt t-n itttitttning . nrigtnnit-t innnnitn nn min.v
. Åter ciil . Å" till liiilolvzitl? Gratulerar!
. Dt-i trcttjti lycklign part-l. Z I i nl Lien tilltiiiilctt-
ti, ing sknii ii vt-t .niin lit-in? . -- - nt ni in niin itit-inivnfit-t
, iiinns nt gttngnn. i i inf -itniti tint.
snntts i finnnt-n. tinst inn got tintsnnnnn
ned på linngtttnttnn i . I :kni titt innj
intvntit- itiiifvtnitiniit-t -o. H i t ing sniittnv
Unt biiivit ntnn. f . i-itn-1 tint sn iii niitt titntttitti
i.v .ltnll ei vin . imSI. V l)ii älskat mig änlcdeskl
. En ring köpt-s i t r" pint-t itninivndn.
17. Ut-n tiiit tittniii-itt.  - - .tt nn t-n gang:
Mystic. Ijnlttfi, m- tilirrtillftl lftllstirtflilmtfll.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RVSKA FOLKDANSER.

M". = kilt-tf Inn-mn,

 

 

 

Max hypnotiseras al sitta tjänare.

Ollejdadt lustigt skämt ai MAX UNDER.

xr litintln mm A way.

 

OBS.! Fullständigt nytt program hvarje Fredag.

Rätt till ändring al programmet förbehålles. Pris 5 öre.

 

Gefle ltJlt)4 Werner Gustaiscins ti.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1910
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain