#0487: Scala

Centralpalatset

llvartl4 kl. EMW e. in.
snitt. ,, 4.-5 t. (tell t. iiiY

Föreställningar oatbrlltet:
Biljettpriser:

lzsta plats 35; 2:dr:t plats 25; Barn 10 öre4

 

 

ä PROGRAM :

20-26 Jan.
nas. Musik af Musikdirektör och Fru CLEMENTZ. .ae-

åiåtåiåäåmååamthdaht

Sällsynt vacker bild, i naturliga färger.

Vårförebud.

n .I Denim rtlm visiifm-s ett iiiyckt-tvnekei-tutogfali tagen ar blommor. vi Susippni,
eval-nslilioi, solhlmiiiimf, nanci-trätt tieli minut. lir, liiiiiilst Ort. riarilai flyga från lilmiiiiia
till blomma och Stiga iii listningen.

    

 

 

 

WWWWWYWW FWWYIFYFWWiRvE FWWHWWW ly YFWWIFWVFVWWWWtR

 

III [Il

 

 

 

 

Amerikansk konstfilm
utgången frän den stora världsfirinan

The Vitagraph Co.

HITTEBAHNET.

 

 

Asylcn får -ältlraliistl
harn ölverlåter förs "-
vis barn till aktnings-
värdt folk.

. Två dagar senare, ett sval.
Frlt Welttm. Vi öfver-låta
Eder försöksvis den lille

 

En dag senare.

Ett pojkstreck.

Frll Welton. Dell lille
Ernst må nu vända till-
baka till asylen  frnmt
Ni icke önskar adoptera
honom. Sarah Adams.

Ernst pa fjorton dagar. -10. Du måste vända åter till
Ni vill säkert adopterat asyleli.

hmmm. Sal-ah Adams. ll. smärtsamt lifskeli.
Förberedelser. 124 Sorg.

Hemkftllsln. ts, Plåt-Billiee real tilll-ie.

vvv]
AAAAA

v

W

 

6. Endast fjorton dagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gästupptrådande

af Dalarnes största kända allmogespelman

Anders Frisell
Från Mockfjärd

Ackompagnerad af sina tvänne döttrar.
l;ste pristagare och hederspristagare vid de af var store målare AND4 ZORN

anordnade spelmanstätlingarna.
Fx!
4)]

 

 

 

 

ELEFANTJAKT i

på VICTORIA NYANZAS stränder.

Kolorerad jagt- och resebild.

Eleraiiten ströivar liiiiitt i Stol-tt skämt nmkiiiig på v, Nyziiim stränder och
lagren pet (lem utgör ett på samma gang vilat ist-li storslaget skadcspel. var
bilii visat de olika detaljerna i tleiiii-.t intressanta lagt, livile tillsniiimaiis bildaeii

När hyresgästerna stleika

eller

Hill ell misshaglig hyresvärd behandlas.

Galenskaper och upptåg i en mångfald atdelningar.

 

 

 

 

"OBSJ Fullständigt nytt program hvarje Fredag. I

Rätt till ändring ai programmet förbehålles.

Gefle l9ll4 Werner Gustafsons tr.

Pris 5 bre.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1911
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain