#0486: Scala

Centralpalatset
(Ingång från Centralgatan)

  

llvllrtl. kl. 6--l0 c. lll. I..

Föreställningar Poalbrlltet t. v.: W, n rer .- ren .Å man.
Biljettpriser:

lista plats 35; 2:dra plats 25; Barn 10 öre.

 
 

 

[XXS-J f
. 1

Ro R

2-9 Dec;

 

m Musik af Musikdirektör och Fru CLEMENTZ. mest,

Minor och smältning af tenn
m på Malacka. m

want Sevärd industribild. win-tt
Hydralisk framställning. 1 6, Rening at tennaskan.

Mineraler! transporteras till vaskning. 7. Sista utslaget.

Ugnarna ilyllas. 8. Det renade tenuet fylles i gjutiorrnarna.
Första utslaget. 0 Kontroll och vägning :tt temlet4

Tenuet granuleras genom utslag i vatten. 104 Vagnarna lastas för export.

91:5pr

tiotklhlbiåiklthlhihäidhthW-ihilkhmhåälhitlthjkålaåihitåsååhhihikhl

LAGO MAGCIIORE

ett inn-ligt panorama tipprnllas for vara ögon. l Ballanza stiga vi bnibbrrl pa att skepp och
langsanrt skrida stramterna förbi emgffna af orange dell eliytrad, stadrr betr byar ligga rnndt mn
1och bakom bergen synas de snöbetäckla ltlpcrrln. lutra, Cltitta, Oggeb" Callnero o. s. v. Vi tara
törhi lsola Bella och la Madre, två smtl öur, hvilka manniskor vandlat till ett litet paradis.
statligt resa sig bery i i "i ran pa samma gang skyddande de små startat-na lör kalla vindar. sa att
ett vitrligt klimat alltjämt är rådande,

 

  

 

WWWM VWWÅFWHFWWWWWWWWFWSFWQ FWWWWWWWWWYFWW! W

  
 

   

 

 

W 6.077 x
065.1 Spännande detektivdrama. l "Shi i
UU!! 1lélrlmllmll vn v vn-

 

 

 

 

 

Koftertense ehemlighet.

Hufvudrollerna spelas af:

 

Gretven l l Herr Lorentzen.
Gretvinnan Fru Kornback.
Betjanten  Herr zangenberg.
Sherlock Holmes .. Herr Lagolti.
l grefve x family". lr. ctr-einen server.
Morgollposteu. 18. Beslutet är tattadt.
Ett meddelande Om att han vunnit Sin 19. BEdÖtningen.
process Om millinuarfvet4 20. l grefvens .klädelt
Bent-åriga bref dell legitirnatipnspapper 21- Så Smlft Jag, erhåller Pengarna Skall
hopmllas. den tullstandlga torvandllngen ske.

En
Glädje i hemmet. 22. Alla försök att Irinna legilintatinnspap- l
orefven bestämmer sig för att genast Pm" MO ffuktlosa- .
28. Försöket med revolver i hand miss-

lyckas.

En oväntad npptaekt i det hemliga r

s-

I

resa.

:msn

7. Kammartianaren erhåller riddiga enter.
s. Granen har i gladiertrset latit brefvet 24.

ligga framme. rimnnet.
9. Tianaren katt ei rnbtsta sin nyfikenhet 25. vllgen till rikedom Öppnas,

utan läser brefvet4 26. Clrelviunall oroas af att ej höra af sin
lo. lnnenallet gör ögonblickligen ett starkt man.

intryck på honom. 27. Sanndriimrrlcrsknn4

25. l förbindelse med Sherlock Holmes.

29. Pll spar efter den falske grenen.

30. Ombord på en oceanzlllgare lör attgä
nt i var-iden med sin nyföryarfyade

rikedom.

slierleek Holmes npptaeker lmfferten

eelr byter plats med gr-etven.

32. l det ögonblick llau tänker låta det

obehagliga vittnet försvinna, ramlar allt.

Slutet på en kort grefvevärdighet.

olrialpligt fast.

en tanke han ei kan frigöra sig fiir
bemäktigar sig hol
12. orefven gbr sig re rdig,
13. Dokuinellterna gömluas i ett hemligt
rum l kotfei-tellS lock.

14. Ombord på en oceanfulgare till Ertg- 31.

  

 

  

n .
15. Grefven går till ro i Sin hytt.
in. Tränaren ierdningslälter allt under det
han emellanåt kastar en lutande blick 33.
för att se om hålls herre sofver. 34.

 

Max Vi!! bebaga Sju fäslmo"
eller l
För små skor.

  
 

 

Komisk scen af Max Linder.

 

m
h

Fullständigt nytt program hvarje Fredag.

Pris 5 öre.

 

 

038.!

Rätt till ändring at programmet förbehålles.

 

Gefle 1010. Werner Gustafsons tr.

 

  
 

  

alarm

Information

Title:
Scala
Printed year:
1910
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain