#0485: Scala

Centralpalatset
Föreställningar oalbrniet: Still?- kl" H" "i 

H 4rf5 n. (lgll e. lll.

Biljettpriser:

l:sta plats 35; 2zdra plats 25; Barn 10 öre,

  
  
  
 
  
   
  
 
  
 
 
  
 
  
   
  
 
  
 
 
   
  

PROGRAM

13-19 jan.
om Musik af Musikdirektör och Fru CLEMENTZ. .sle-

 

Kalle i fängelse iii-l sin
kärleks skull.

Kalle är dödligl friralskall i fangvakr - s riollei Del lyeks ainellerlill vara ha.
nam alldeles anrriiligl all ln lialfa henne, lillika s i alllihnil langvaklare poslera nlanlör
Men lör all kannna in i rangers-el, inllsle lian in nllgol hrlill. Han hevännar sig ined
dnlkar lieli pislaler för all llyniealelsl nllöia slll lnalleuaslv vill lhllrnel inhlar han lre nn-
liser oeh lir genasl herarid all prisfva ha sin slyrka. -rill en nine-le lr -- den
ljaekasle nied nalken, inen iiislalen lilir nen soni skall grlva il - . l-lan skin l lrarV
fiir hllnlll i lnllan, nran iiirplzieker W all iialiserna llyll. Kalla skyndar eller och rla han
andlligen får lall na en al nriliserna, lraslardanne lirnrsni elnknll een lll-glad larver all kannna
nnllan. Dä Kalle ser all han lnle har nagon lan far nnsrian, skyndar han lill langelsel,
hönar lsryla sönder j" rgallren lran lonslerna. Han får syn på sin lillhanda aeli lyakar sig
se Iall hair sar alldeles lilrlvillari nl. Men llzi han lar syn pil liannni visar lien lranain hvar
nyekeln lill eellen ligger han snnrl riinllnnna rie livaranllra, Denna lleras lveka lir enieller-
lill al karl varakliglial lv l ell nn ar Kalle nnnlaakl nell lagen lill ranga aan sall linnn las
neh hanr. l sin llsrlvillan nialar Kalla niell en kallnl pa väggen ell hlhllanae hihi-la

 

Humoresk.

 

 

Amerikansk lkollsttilm.

Den hvita råttan
Straffånngnäls hjärta.

"bana i marislnm.

 

 

En gripande längelseinleriör l hvilken skilllras liur en gannnal lnklhnslange,

.i hvars lör-nl hån-da sinne ännn inera lörharrins sedan hans anala van, en lam ralla,
lilifvll riöclall al en hrnlal fangvaklare i hlir en bällre inanniska, lack vare fängelse-
riireklilrens lilla nallar, sain besöker den i lunga hejar srnidde flsrhrylaren eeli visar
hananr vanlighel, den försla han rönl lindar lisla sill lir. Till geng r-aaidar han
under en i längelssrlireklarens heslari nlhrnlan elllsvfnia sin lilhi valgalrrskas lir
ined nirpellrande af sill egel.

 

  

 

 

 

l slrallangen i sin eell. lll. De lir re anslarna lala.
2 n vän. 11. Han hi-rsler i gräl.
3 lnsnaklinri, la. Belingali heriadning.
4 Olverraskarl lo. Unrler arhelel l lraaigårrlen
5 Fangvaklarsn (lönar ilman. 204 Hair hevisar sin gadhal nrrrl harrnslv
o. Larm. zl. se,pappalivalllllngen har girvil mig.
7 Fången hainnas. 22 lharrik l An.
s Ell lörlriir inför diiaklaren. 23 Ellisvnlilin
o l ensain een. za. Benölvall al rlilren aeli lagarna.
lo. Besölrsllag 5 Fi-aiiial genani elll nell lagar.
ll Fangels slen niea sällskap glli 26 rangen niaplrarler slsni raairlare.

ell he k lins långarna, 27. Faalerns farlviilan. l
12, Has fången i ensaniaellen 28. Krallnrna iir-e nllannla. nieii harnel
is. s ilial i hajar. rarlrlarllÅ

  

ill4 Fangens h
l5. Förnallring

resafbarnalslsinlnl. za. Pa sjnkrnninralv
inöilig. 3ll. r-.lngen dar nien barnel lefver.

 

M-QÖA
Gästupptrådande

af Dalarnes största kända allmogespelman

 

 
 

 

 

ENDERS FRISELL

FRÅN l 1 MOCKUÄRD.
IM...1l

l;ste pristagare och hederspristagare vid de af vår store målare AND. ZORN
anordnade spelmanstäflingama.

Ackompagnerad af sina tvänne döttrar.
wwww mm ill
I Luftballong Öfvcr
Viarcggio.

viareggi ligger vid Medelhaivels kusl mellan Pisa och (Jenna Den är norra llaliens fashio-
nalslasla hallar-l. vid Apeaniska Alpernas lol se vi härliga villahyggnaner ash halva älven här
kompusltörerna Bolléme, och Puc I I sina vackra slott, Det berömda Term De Lago finna vi också
här. Beseendet af Matallne Kulln är ytterst iniressallt och erbjuder en underbar öfvcrblick af dl:
apunlliska alperna.

 

NYÄRSPRlESENTEN.

Ett af sprittande galghnmor genornsjäladt nyårs-spex.
Wwäwliwåxärwifwwwääåuä -tl WWW-Wii?WWWWWWWWWWWWW

 

  
 
 

 

 
 
    

2

    
 

WTVWW 

   
 
  
 

 

  

 

OBS.! Fullständigt nytt program hvarje Fredag.

Rätt till ändring af programmet förbehålles. Pris 5 öre.

  

 

Clsllc 1911. Werner Oustafsons tr.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1911
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain