#0478: Central-Teatern

BentraI-Teatern

(Stadens förnämsta Bionraftrater)

Förstklassiga
Bingraiitlreställninuar:

Hvarje timme från kl. 6--10 e. rn.
Söndagar kl4 4-5 och 6-11 e. m.

Biljettpriser:
l:sta plats 35 öre, Barn 20 öre
Öfrlga platser 25 örel Barn lt) öre

 

ca. lin. inn-nn nn -rr

 

- 0 0

 

 

PROGRAM

från den 7-14 Jam.V

Pris 5 öre.
[Rätt till ändring al prngrammet lörbahålles.]

Musiken utföres af Mnsikllirektiir Emil Arnhem.

:EBWBWBHMWBSW-
Liint unlllnl i lilsalllilin Alan.

Våra ftuttister i arbete.

Den lyeknde, intressanta linnen återger niiirs inninenl från lll-fel nrnhnrnlr

Flsggnn lnssns, i Däcket spolas. i sjnnvlslinnnn. R senatorn-inn och
signalsring. f Bain-nn snnns i sjön. i Ksnnnexc i Tin rninnlers hviln. -
skni-pslrjnining på 2,000 nrnier. e Middag nnrhnrri. i storivnti, - Knnnnnnis
ning. f Fnlh-epsvnnl. i Knlning, s. lnsnehiinn nrnhni-rl.

Priiktlga militärbllderl

 

www

 

Ur serien:

Tvärs igenom Afrika från Kap till Kairo.

lsnilinpstngeis nlninr-seh. - l ln-nriens hy. f aninslislr hröllnnsrlens. -
Brnrignrnrnen elhannrn- sin b lande hrnri, i lir-riden nlreser- frånfnrnlrirnhnnrnsl,
ledsngnri nr sina intinrnsie vnninnnr. - Brnrlpnrets nnknrnst till nen vrins hyridn,
narxrie ninle sienna i 40 singer. i -. v,

Egendomliga hröllopssederl

wwwänmnmm
Gästuppträdande
lll

 

 

 

 

de öfver hela Skandinavien beryktade

 

e e e DrägSDQISWNIIOSQmä s- e s

Sebastian Di Zazzo in Porclli

M Direkt engagerade från Neus Central Theater l Berlin -e-
Uppträda endast några aftnar här.

085.!

l:sta och 2erlra pristagare vid internationella Dragspelswrlnn i Stockholm l909. samt
spelat för ryske kejsaren i somras i Theater ltretowsky i Szt Petersburg.

3.
Under förklädnad.

M Modist spin blef direktörsfru.

En kärlekshistoria af H. de Morthou.

anvnrh-ollernn spelas ai nur Norrman, Oriéynlentern, och nnlle de Parise]
h-iln Aihänelentern, Pans.

 

 

 

 

 

  
   
     
    
    
  
     
   
  
    

    

här

 

Direktör Wnncelle fin- nn en pr-nnicnnd syn på en mig, vneirer- lliekn, som
gen- eh gnen inn-yen på nnnnnr. Han :nr en; nnnlysnrngnr- rnrnnrle flleknnneh
P rn, nr rnnrlisl vel det näsln rykrn, "-
" I liigiiet bekant med .
henne samt inn-m5 i hennes lnnrilj, rlnr- hnn uppger sig heln Jean Dnluur och
vara arbetare hus - direktör Woilcelie. Hail vinner nwdistens kärlek och anhål-
ler nni hennes hann. Hennes mer skrifvei- nn rinelrinr-en nen nnlihller om rinn-
lysningnr- ern rlen lrnnrenn .n-heinnn, nen snnnn nnelnnren sinnn en svar harnn
beger han sig, fortfarande allhclskiätld, till tlickans IiclllV Här Upptäcker emellertid
hennes lnr en dyr-ber ring på snrhelnrer ringer neh, iii rienne ei nan förklara
f rieiin, blir hnn lim-(vissa. När han g hinner hnn hi-efvst, hvar-på Lliielnliren
nnrlennitnr, nn hnn skall meddela rie h in npnlysninnnrnn löljnnrle ring irl, 3.
Hein inniiljen Morin infinner sig nn n rln-eklzirens konto i är rie npnlnelra ntlrten
förmentc al-hclarcn är direktören siäll. Efter en förklaring al denne blir det iör-
lnrning och gin-die.

  

  

 
 

 

Vacker bild ur llfvetl

i Birminghams vattenverk.

Intressanta interiörer.

Filrnen återgnver först den sin, hvar-ifrån lin-nnnnnnrn fyller sin vnlienhehnl. Därefter-
visns nen sinrslngnn nnliingninnens nlikn nemlier- på nn särdeles nsiråeingr sin.

5.. :Vattenkonstn som är värd att sei
Före och efter bröl loppet.

En gammalllistoria i ny belysning.

 

 

Hvanie vecka nytt program. Utvslutanrle nyheter.

Information

Title:
Central-Teatern
Printed year:
1910
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain