#0474: Central-Teatern

Genlial-Tealern

(Stadens fiirllämsla Bingrafteiller)

, f 3 Ä-
v-

 
 
 
 
 
 
 

Förstlilassiga
Biogralliireställniilgar:

Hvarje timme från kl. 6 -10 e. rn.
Söndagar kl4 4-5 och 6f1 l e. m.

  
  

 

Biljettpriser:
isla plals 35 öre, Barn 20 öre
öfriga platser 25 öre, Barn 10 öre

 

 

PROGRAM

från den 25-28 Fehr.
Pris 5 öre.
[Håll lill ändring al programmel lörbehålles.l

Musiken utföres af Musikillriikläi Emil Arllherg.

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

. - En
I de arktiska regionerna.
l. Afresan från midnattssolens land.
2. Expeditionsskeppet bryter slg fram mellan lsl-nsssurna.
3. En ogenomlrängbar lsgräns.
4. ohoj: Hvaiiisknr.
En nnnnn inill. Finn mnsllinrgennwnrnslen nl ninlrnssnln nr pil nlsun, nal-es
pliilsllgl ell ilnjlnlnle nll innilisilnn är i sillle nnll snnl-lnsiinncl- sigsilepnel flnlniiin
5. Hvalliskstatlonen l Green Harbour, SpetsbergenÅ
snnrl visar sig sn lwnlilsil, linssn lin nl-illiskn ilsivnns välnlgn jällnr, snnl
nlnln nnns lnl 22 lnnlnl- i ilingli nell lnlnnn vagn npp lill 1,500 cenlnen Den
I: enn ilvnliisllen eller lien anllln dyker npp llilslsllnilslsnlnglinnsslangnnnic silspnsl.
En sans-an. syn in- ileln denna llvnlliskinlnill.
6. Bland Grönlnnns isberg.
.g lvinissllillsils rnnnnrnnnl från isvel-lllnn.
gu g
I :- . .s
l ll... I I
N n .
fOllddQlSkä mOI Slll ldlld.
. Kriget mellan Boer och Engelsliiän. .
Spännande eplsoder från de stora krigsdagarna.
1. mnilvinniigninnn-nn vnnnnnnn. io. crnnin lagga nn inlin.
2. clnnis. g. nllllnnngnn är nlV 11. svenskar, nnn-nnin nnil linnsilnn
I lin-nam Aillnzinnlninnsn-ingl is. En sll-ili nlnl engeislniinnen på I
lies-all nlinnlnni Tng ris engV nnsrnns sinn. s
nisinl ljnnslclnllnnnn llii lingn. 19. Engelslnllnnsn gir lill nninll.
ill-esillenl Kragen 211. En kninn, innn nlnl lnnn.
3. Den kvinnlinn llnl-il-nn. 21. Ellnclslnänncn nan-n nll llyleln
- 4. endsilnpulnlnin-lgnlnal-lnilwrnn. 22. silnllnrne rycka irnm lill sngelsV -
5. Dlnlnnnlnnnnnl-.l vill Knnnenny. nnlnnnls nnlisnllning.
ri. Pil 1-nivnns bollen. 23. slflisn nlligimll.
. 1 Grnlnrhrlnlne grann llii men. 24 izll fn- ssnnrn l clnnics inger. .
s. Bnnrfilnllnn iiilln- lljlillnls nsl. 25 signal lill sl li.
o. :1,000 lnl nnlisr jnnisns yln. zn. cl-nnics si s ni.
in. Till vsnnni iliil vnnnnl 21 länsi-nns lnnnl-n nella-ing.
11. Två månnnn eller ill-igels lllinnll. 28 En vcnlln senare,
l 12. Pl-nvinnlll-nnsnnrl lill lien inning- 29, De lvsnne lnnn-lr linsnnilnsinV .
rnns slnlisn Kilnlln-iey. lny iiyiln lr lånnsnslnpsn,
13. slnlinn vill ilinppsrslin i. nell svalnn ilzinlrl nlvcl- engV
14. Rnpnln-l från gener-ni Fn rn lill eislniinnen.
inninr Mynnnns: Hin-.lny r. i liinnlnnlnl-nivnn.
I nnslen vianln nn Erin- nl-llnn Pa dödens ll-nsilni.
ingn nnderl-nlieiser öfver-Crow De sisln sknllen. "
ins slnlininn. Två :n- sen-nns i Hnl-nbys nan.
is. De lnnnln liner-nn. ll Fnl-snnlngnlsllnn inlisrncil linlls1-.
Spännande.
.. 6,.. .

  

 

 

 

 

if r
l

qui

 

Gästuppträdande af Humoristlska

NH Trollkonslnären Nya

ä
å Iiics. Jeo Barthe" ,iiiiniiiiei.
5
ä

Ma (Intressanta och roande trics.) 444-

i-inrr Barllleli upplrliner in n. rn. fredagen nlell nell nyn nnnnnerocll

mmmmmm

kommer min hvnrie förasliilining sn nfsiisia rlem :ll- sina experimenl.

 

mmmmmmmm
wmmmmmmä

gå 0351 Söndag sisln nngenlI
Italienska Alperna.
I Vyer från en storslagen natur.
q Del :ir ciisciiiehildcr lrfin för sin liiipulierliiide skönhet viiiililsbckiiiila lrzikler,
snnl llnr lnnnniins iin kåiinren. :vinn scl- lisl pilinreslln vnihnnninilnl, Pmrnln,
Picvc ili Cliilu ii l (Alvis niniiiiiiiciil och sziniis fällerneliiis, väldiga Iilploppnr, x

 

  

(ss,

 

  

Ailmiim, M -4 ii ncli Dnlilinileriiii in. ni.

J
ä!

Briljanka Sevärdheter!

 

ön,"vä)-sanfä)ssåi)qgiä-6QäärcK nya; Cab" Cris-Kv ag

C"

 

l i

Löjtnantens fästmö
eller "Gamla kattor lapa också mjölk".

Tokrally; liiiimsliilliiiiig :il nllzi ilc iörllelllglieler Utli gnleliskiiiier livnrlill cll
ung; llicki I
ilfvclsiun

 

 

 

nlniilnn nssnk nns sin insnnnn l ilnsnl-nsn lll-r nniclining. Gnilinlr
.inlnlin Alin nnisln sin-alla al ncnnn

 

Hun-mresk!

 

 

 

 

 

 

 

Emmie malm nytt program. Utas-lutande nyheter.

 

 

 

 

l W QS? QS? W GSE? 552?
i -.----ii

iisiis iiiiil. r, r. rn., lii-nnsiir. nu

Information

Title:
Central-Teatern
Printed year:
1910
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain