#0473: Central-Teatern

[-

Genlial-Tealern

(Stadens förnämsta Bingrafteater)

 

 
 
 
 
 
 
  
  
   

Förstiiiassiga
Bingraiiiiresiäilninuar:

Hvarje timme från kl. 6f10 e. m.
Söndagar kl. 4f5 och Gill e. m.

 

Biljettpriser:
l:sta plats 35 öre, Barn 20 öre
öfriga platser 25 öre1 Barn io öre

 

 

från den 4Hll Mars.
Pris 5 öre.

iriäii iiii ändring av programme: förbehålles.)

I Musiken nifiires af Mnsikilirekiiir Emil Arnhem.
l.

....åäåäägäåååääååäåiäåiäääåiäääääåäääåägäiiäåäåäääääåäåiåäää
Beaktansvärd sevärdhet!

En resa ge om Ileiusalem.

En längre serie intressanta motiv och folktyper från
en turistresa genuin det heliga landetV

 

 

l PRoåRnM

 

 

vi nrnvinn iin nnnnnniinnnn nninijnring;
. smarinnn vng. an-nni i Jniin.
2, nnn nniign grnivnn, . Gninnfi .innan

. rnrniiining nr irnrn vin ingingnn i Dnrnnri-nr fin-n

ini grnfinrnnini. iov rnikivnni-
. ininriin-nr nr inmnini, . nnn iinngn sinnnnns.
. rn oijnnnrgni. i2. iiniiginnn nnrnmnninr vin nnn nnw
.insnnnnin ani. ngn min-nn.

l hög grad sevärda scenerier.

EEEEäääEBäåäååiååiääåäååigäåäåääååäääåäååiåäääääää?

 

 

 

 

Jidelsiiap iörpiiktar.

Drama från franska revolutionens dagar.

 

nnvninnnnnnn rinmnnr inn-in i iinn niyn 1nn rrnnn-riirn. viinnir
nnrnnkrngnmnnin inn- nfini-nnni inn innnnnnnn ni-nningnn.irnnnngnnnrnnri
g? är nnnniiin nnn ninii fi vnin nnnn vinn rrnnni. iin- mnnnrirnn.
gä- iinrinn rieriys inn- nniniini-iid fin-biii-vii sin irnnnng iingnn nnii nnnr
. iin- nn sim-n nngn min nrnknng sig inr nin men (ir-rn i-nrnpn for irnnnn-
å gnnn nnir. Pi nn ing nnnnfnr riii ninii iiiinninr nnn ii-nn unc rnngngn
gå msn-kni, iwnrnfinr nn innnigi ga iiii sin vari: Dni nnnnn ninniinr-nia i
gå sinn-nn nn inn-irinrn, nnm ninanninr .Årvniniinnsirnrnnnn nii nini-irisnn gri7

gå nn iin vnnnn.
å

 

. iin nng nfnnn- inr nn inninnns nnini- nii iiii gnnnrni rinnnn nrvnr-
. iningn nniriningrnninrn .nni nnniris r i rn vngnn finn.V niiinrn-nn ni
 fnr nii nnirnnn nnn blir rinna i nrrnnn4 n" nnn knmrnni- Lin mnririrnnn
gå ninnn iii- inin sn rm-ning-.ni nr binfiinrinn .iii nnn njnnirnr nnn pr ninnnw
 ii-nppnn, iirn-kinnnn nn nnii nninn- njnipn iinnnm nivnni- nignn ivnirnn in
ä? i gnnnnmrnni, rnrinniinr nnnnn. nnii nndnr nnnnm innn ng. ixininiigi iir
 iinn nn fnrniijnvnnnni nfvni- ningen. iinn i-nnni- sig nnn viii gi rnnn bin-
: iiniinn iiiinnirn. rinn rnnirnr (in n-rmnnnnmnnn ni .nnnirinnimi nnn
gå nina fnriiii-nn inner innniiiiini, iifirn- en fi-nninnnvnra kninn men nig niin
gå innnni- iinn nnnk nfnnnrnn ninnnn. Dnr fii-iijni- ni ninngn ingni- innnn .inn
minne, innir vnrn (inner-nn vinn iinr :n- iin-ir. men nni4 nnnn vin-1 inr
-r riinkiig nii viicirn nrnsnniriig inn-ink nnn (innn nnggn nrn nfsirnnni är gri-
k nnniin Hnn mnnnn jn gi fni- nci min nnnnnnfnrini- iinnniinn , . , i s
-- f iii-iinnrnn irn- nnnnnni-ini nivni-bringni nivanrn iiii gener-ni rinnnn. iin nni
e rnngni fin-nn n-inn nnn i nn ni nnisn ignnirnnnnr nnn min-irisnn. nnnnn
, G jnmin fin nnrirn fnngnrnn frn-ns nn nn rnngnirn, nnn nnr nnnoknn inni-kirnn
s ni nn niyniriign n-n nnn nniinr. iiifinni-nn irinnin- ni: nnn nninin riiann
s den ninknnn= inr, nnii iinn iynirns nninnn nnnnn nii in Pnn iiuiiyni, men
E durine svunn- Siialii: vliiiiire (Nilen, nn att iaii officer skulle :vika sin

- -r in-nz, rnijnniin min-gon rniini- nniingnn fni- rnvniniinniii-nrnin irninr.

:å Vpperligt speladt, spännande stycke.

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Våra sceniska artister i ord och bild.
Ser. 7.

Faderullan-Kvartetten.

Gistehorgssysiemei i Grönköping.
Blmill medlemmarna l kvarieiten märkes skådespelzren

Victor Sounander.

Briljant Kinematogrzifi-fonografi.

 

 

 

   

 

 

Fogelimitation

(utan något slags instrument)

utföres af
E M iL A Fi N B E Fi G i
1 5.
Klyftorna vid Aude i
Södra Frankrike.
Vilda naturscenerier.
.innn ni nn iinn i win-n Finnin-iirn, som nnnrinnin- nnn nni nnnsni uni

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

:in in inr-niin i ryrnnnninn nnn iniini- ni 1 iinnnnnn-vni. iinn eos kiilnnninr
inngn iinnnn nyinr nnnn mniinn nnnfinwiiii-ndn. viinn iriinnsirnnnni-, rnm rinnn
in-nnni nni inni (inn fin-nnnnn sirninrnnn rinngn riniinn inn- nyngin nn jin-nw
nnni nnirinnr niniign innniin- nnii rniiniri.

 

 

 

 

 

Skinaiiiii iiiiii iiisii iiisiii

eller lätt fånget, lätt förgångetl

iinriiinn ni-ii nnniinngnn-.n nyinnnin inn- irnpi nn incn. nrnn nnn nn
nnirni-iniin nnnii ir .n inri i (inn-nn. sn vinnnr inni iingnin vinrinn, mnn
n-i nnn ni kan in i lniinn-inin. ingnn nnn nnin [inn-nn innii in iiii iniin

 r f f Y "f rwn rn .närnsännnsssnrärnnarnsänriri
III M Å M I I I i ÅM
-  nrirnrr -riwrnwrnrnnnrrriniwrnrirwrWrnnwrnnnwrrrnrrinni . n
.min .in .MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM n :gränssnääsnzsnnsrnsssnrrnn =
.å-åEEI

 
    

 

 

mini-nn, inn in-inirn-nn nnniinn nnn nm-iinrini iiii n inn-kni
Vsirniiegin-niw nn viinnn, .iii nnin iinrnnn gnr ni iiii nirnnnninnn

nrapiig numnresni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hmm-je weclm nytt program. Utas-lutande nyheter.

 

 

i QS? W QS? QS? QS? QS?
:ål-1.:-

unnn min r: c inn. iunnniw Mi

Information

Title:
Central-Teatern
Printed year:
1910
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain