#0469: Tip-Top Biografen

lllllllllllllllllllllllIIIIIIIIlllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

 

llllllllIlIIIIIIllIlllllllllllllllllllllll

H-IIIHHAFEN

lIlIIIIIIIIIllIlIllllllllllllllllllllillll

M Lördagen

den l3 Sept. kl. 8,30 e. m.

 

.--I Program: I-..

(Mel lllllllllllll llllllll på jalllslill.

l-:n liten trevlig ln. min nnn nngljnlls-
trakterna i not-ru delen :lv staden
lllnnlnnglnn, den l: nlnnstn nl lfnfenln
på mot Canada.

ETHEL ULAYTUN

l
l
lNEwllllllllsl
lsPElHllnn:
l
l
l

   

 

 

 

Äventyrsdrama i 5 akter.

Ur pressen:

4 Den stora World-nrman har med
den femaktshislorien nlirfln New Yorks
spelnnlnr,, Snm där ges, lyckats nstnd.
komma något så pass fängslande, spän-
- nande och väl avvägt, an stycket torde
kunna tillfredsställa de mest skilda
QmakriktningnrnaV Scenerna äro realis-
tiska ntnn nn var-.l avel-drivna, och den
romantiska trtnl, som löper igenom
lnsnn-ien, är varken nnnnl qller nnl-
nnnnn. Det nnln ger intrycket nv
längslnndn lin.
.v

i i - visar denna vecka en
synnerligen spännande äventyrntlfnnln
I m akter, lI New Yorks spelhålorz.
lf men visar oss Newynfks llemllgn polis
i arbetet på att avslöja mindre väl
kända spelhfllnr. Ethel Clayton spelar
den kvinnliga lnwnflrnllen på en myc-
ket Fortjusande sättk Dramat är väl
värt att ses.

 

   

förbjudet! för barn.
I"IIIII"I"IIHIIIIIIIIIIIIUIIIII I "mmm" "I" I"I"I"II"I""III"IIIIIIIIHIIIIIIIIIIIII".

Trynxerlakf-lml Folke-l, mmm, 191le

Information

Title:
Tip-Top Biografen
Printed year:
1919
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain