#0466: Tip-Top Biografen

IIIIIIIIIIIIIlIIIIlIllllllllllllllllllllll

HIIIGMFEN

 

M" Onsdagen

den 3 Sept. kl. 8,30 e. m.

MMD PROGRAM: QRAAD

Ur Svenska serien.

En sommardag i Lysekil.

Panorama över striden och hamnen med bud-
ulublisememel i Iörgrumlen. - Ly-

 

1-11 m W.
HUD-Lule: en Marre Gskclzige på Stängs. :ef
.m unllmarsnmmn, man 1347 mmm .om ha .
hndanstall, erlmll år 1000 slapclsladsränighem:

 

 

 

El] Elläillll [IEI] Sllällllilllll! Ullll il"

. . liallänggu

 

Skådespel i 5 akter av W. Ferguson.
Officin: World.

Läs vad pressen skriver.-

Worldflhnen -JÄ d. sunfllmgcn,
vilken rubrik anger innehållet, är
underhållande, välspelad oc]

 

pämm,

 

1 huvudrollerna June Jag. Och
Mmm-gm Im.

En mm som hm alla iormsmlnil :u-
ITb

mm-

 

;m intressera publiken, ar )l- d, sl K

   

 

ungen., mn wmms Oman.
.sanningen är väl ginnl, spelen gon
vi. ann händer, Och med .sm-grad spänv
ning: fö. r man den dramatiska inn-i-
gens upplösning.

 

mycke. är Unekngm. underhålla-mc
.in karakqu-

 

m-h inte man ansats

4 .mh mn

   

(amning. Tin -.,ppr:.imfÅ
utformning crim-ar det Iivligl um en
delekxivkomcrli :Alias Jimmy Valen-
mw, som rm- nngm är sedan spamm
:i Vnsaneanenx. UUbramVem är på alhx
händer gon och regien umsorgsmll.

t
åVVVVVVVVWVVVVD
Fiirlllllllel iiir hilrll. melliuii hiliellllrls.

- änHlllIllllIIlIHIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlHllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIE

Tryckuyim.-hux rum-l, Emm", 1,919

MÅRÅÅMÅMÅ ÅMÅÅMÅMMRÅMMÅM

VVVVVVVVVVVVVVVWVVVVNVVVVVVVVVVV

Information

Title:
Tip-Top Biografen
Printed year:
1919
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain