#0465: Tip-Top Biografen

llilllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

llllllilliiiN

llllllllllilllllllIllllllillllllllllllllll

W Lördagen
den 30 Augusti kl. 8,30 e. m.

-== Program: E-

En film som vi särskilt
vilja rekommendera är

Elsie Ferguson

 

Skådespel i 5 akter.

Regi: Maurice Tourneur. Officn: Artcraft.

i lll"ViIl)ROLl,li

 

Harry summer, kapten vad

  
 

lmionialu-"mmm . . . Wymunm standing
Rose Marie, han..- imstf.. i4 r, iiiaiiuiison
Löjtnant :minne . . . . Pei- Mun-mm
Lady u..m;ngimm. . . . i-4 mi Mani"
Mimi-cd, hennes (10mi- . June slam
sii- Arthur Gal-mine . aim-mc lrlmmysi-lt-s

Doktor Chatclard . . . Sloanl: de .Nfiaslscr
Jani, en u-oijiinnarinna ån

indie." . . Marie lir-nedcnn

 

 

lrlzmrllingen utspelas dels vid en giänsscacion i
Indien., (ms i England.

 

Läs nedanstående:

"Starkare än döden" heter det stycke på
PalladiumI i vilket vi få återse Elsie Ferguson,
denna utomordentligt själfulla och intagande
skådespelerska, vilken vi lärt oss värdera redan
i ett par föregående filmer i en tragedi av ohe-
stridligt hög rang, charmerande med sitt nobla
spel och sympatiska utseende. Stycket är en
äventyrsskiiziring från lndien, men historiens
huvudmoment bottnar dock på en helt annan
mark -e på känslolivets gränser till riken, som
icke höra världen till. Man iöres också under
fleer akter till aningen om något riktigt mystiskt
evenemang.

 

 

 

Vanlig enhé. förbjuder för barn.

Tryckeriaki-hoi Folket, Enuna, 1919

Information

Title:
Tip-Top Biografen
Printed year:
1919
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain