#0462: Tip-Top Biografen

k

     
 
  

llllllllllllllllllllllllllllllllllIll!IIIlIIlIIIIlIIlIlllllllllllllllllllllllIIIIIlIIllllllllllllllllllllllllIII ll

 

lllllllllIIlllllllIIlIlIIlIlIlllllIlllllll

HllllilllFEN

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

 

Torsdagen
den 21 Aug. kl. 8,80 e. m.

 
  

Program:

Blllllll llåll Nllllllllllllll.

Med forsbåt utför Kalix älv,
från Tärendö till Jokkfallet.

llllIlllIlllllllIIIIIlllIlIIllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllll

Mllll [Illll IB" [lå llllillllllll.

Skämtteckning.
llllllllllIIIllllllllllllllllllllIlIlllllIlllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllll

Ell Illlllllll llllll lllllllllllållilllllll iiVEHlVlSllllll.

Jallllallilluv"
ri lll e polisen

Äventyrsroman i 5 kapitel.

PERSONERNA:
.luck Uzulillg vid mlalllle pollxull Hart Hoxie

 

Sllenfl Cnan v Allroll Alloll
Dansande Pm . , llmy sllmlu
llopll lem Louise Lovely
Tom Smylllw,  . A, G Kmlyvll
Emy, hans hum-n v (ål-mm Mp, llmul

 

Ur pressen:

"Den än" skriva: .NL-JJ., "ml ilm-mwlullA ävz-lllyl-sfilm i fl
ukcer, inmangll med halshryllmde viner avulve
llmdn .wwlluyl nal., lmml-llglvls, m. lim aning l-llrlnl;Å

 

 

DA GlllNS NYHETER SK HI Vl-IR:

lll-.ullUlvurgumllll-n lm denna veck" på plqglammul
lm mwllg (ml. .lllllwlllsllluule avmllyfselm, dllflllgw-
llllmsnm v lll-ligan lm lw den vlmlign slagna, men
mpmml .ll-ll mm lllpA .lv handling
Liga nypor. Hjlllzon, Hm l-lvxle, lll-
un mf och gudmmllg jlme. vw avmllyl- man linim-
med nöje, mellan är sal och ful-Sig l hmm som
vunligl "ull blwl-n spela: synnerligen lrovlu-digl.Å

  
  

   

Förbjuden för barn.

Vanliga biäefwris.

HE

:411

Tryckmnkl.-bol Frnkcl, Emma, lgle

Information

Title:
Tip-Top Biografen
Printed year:
1919
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain