#0461: Tip-Top Biografen

" y Åt

 

Ejn=g=nnzm

E

lllIlilIHIIIIIIllllllllllllllllllllllllll

BIHGRlFEN

lIIIllllllllllIlllllllllllllllllllllllllll

 

Torsdagen
den 21 Aug. kl. 8,30 e. m.

William Hart

BLÅBLÄ EN

Vildwesl-lilm i

3
å
:I
3,
Lä
å
)
3
)
D

 

 

5 akter.

Regie: THOMAS INCE.

I

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVUVVVVVVVVVVV

På Stureteatern får manY för Gud
vet vilken gång i ordningen. återse
William HartY denna gång i en extra-
fllm "Blå Bllisen", regi Ince. Det är
en skildring från det primitiva livet
l västern, inte utan kärna, senti-
mental och spännande på en gång.
Hart visor sig här åter som kraft-
människan, för en gångs skull utan
häst: han slåss och fäller träd med
samma kläm. Och han avslöjar sig
även här som en, om Icke just ädel
så åtminstone i grund och botten
ganska präktig slagskämpe. Man tyc-
ker bäst om honom när han är i bär-
särkatagen; i de sentimentala momen-
ten är han mindre rolig. Spelet är för
övrigt över lag gott, Programmet ut-
iylles med en del sevärdasmånummerA

 

QRÅRÅRÅRÅRRÅÅRRÅÅÅRÅÅÅRÅÅÅÅÅRMÅRÅÅ

VVVVVNVVVVVVVVD

Vanliga biäeffpris.

 

 

Txynkmakrfbm. Falk". Bum, Him

HE

 

.:.I
[il

LEIDE=IFJJ

Information

Title:
Tip-Top Biografen
Printed year:
1919
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain